górne tło

Konferencja OpenLivingLab Days odbyła się w Krakowie

27 kreatywnych warsztatów tematycznych, pięć wizyt lokalnych, cztery panele dyskusyjne, wystąpienia ekspertów z Unii Europejskiej i z Polski, prezentacje najlepszych prac badawczych w dziedzinie innowacji i mnóstwo okazji do networkingu – to niektóre punkty programu konferencji OpenLivingLab Days 2017, poświęconej metodologii living lab w tworzeniu innowacji technologicznych. Wydarzenie odbyło się w dniach od 29 sierpnia do 1 września na terenach Krakowskiego Parku Technologicznego oraz kampusu UJ. Kongres otworzył prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Konferencja jest współorganizowana przez European Network of Living Labs, organizację z Brukseli zrzeszającą firmy i instytucje stosujące metodologię living lab. Lving Lab jest to realna i wirtualna platforma testowania nowych produktów i usług, skracająca do minimum drogę pomiędzy projektantem a użytkownikiem w celu wypracowania innowacyjnych rozwiązań.

Kraków dołączył do inicjatywy Living Lab 9 lipca 2015 roku, kiedy to Miasto podpisało z KPT porozumienie o powołaniu do życia Krakow Living Lab.

Do głównych celów projektu należy przede wszystkim poprawa jakości życia mieszkańców naszego miasta poprzez:

Co czekało gości OpenLivingLab Days 2017?

Partnerami strategicznymi konferencji OpenLivingLab Days 2017 są Urząd Miasta Krakowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Agencja Rozwoju Przemysłu i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wydarzenie jest objęte patronatami honorowymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju, Wojewody Małopolskiego, a także uniwersytetów krakowskich: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Politechniki Krakowskiej.

Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie internetowej wydarzenia.

 

 

dolne t�o