górne tło

Zapoznaj się ze zmianami w PONE

Możliwość wykorzystania do realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji w naszym mieście środków unijnych pozyskanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych to najważniejsza zmiana w programie PONE, jaka weszła w życie w piątek, 28 lipca, w związku z uchwałą z 5 lipca tego roku.

Uchwała z 5 lipca zmieniła uchwałę z 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

Podstawowe zmiany obejmują:

W przypadku decyzji o wykonaniu na własny koszt zaleceń termomodernizacyjnych zawartych w ocenie energetycznej ich realizacja musi nastąpić w terminie do 31 grudnia 2019 r.

Szczegółowe informacje na ten temat są udzielane w punktach informacyjno-doradczych PONE:

Aktualne dokumenty PONE znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UMK.

SMOG

dolne t�o