górne tło

Park kulturowy Stare Miasto - weź udział w konsultacjach!

Do 15 września można zgłaszać uwagi dotyczące nowelizacji uchwały parku kulturowego Stare Miasto. Dodatkowo Urząd Miasta Krakowa zaprasza wszystkich mieszkańców na konsultacje i prezentacje propozycji zmian w projekcie.

Uwagi do nowelizacji przepisów obowiązujących w Parku Kulturowym Stare Miasto można przesyłać pismem lub mailem: kd.umk@um.krakow.pl. Projekt nowelizacji uchwały dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa.

Spotkania otwarte dla mieszkańców odbędą się w następujących terminach:

Harmonogram konsultacji:

Przypominamy, że Kraków jest pierwszym miastem, które wprowadziło uchwałę o ochronie krajobrazu kulturowego i historycznego przestrzeni Starego Miasta i Plant Krakowskich wraz ze Wzgórzem Wawelskim w 2010 roku. Według inicjatorów zmian, niektóre rodzaje aktywności, związane z wykonywaniem działalności gospodarczej są sprzeczne z tradycją i estetyką Starego Miasta, zakłócając krajobraz kulturowy historycznego centrum Krakowa, chronionego parkiem kulturowym. Konieczne jest również doprecyzowanie treści niektórych obecnie obowiązujących przepisów.

dolne t�o