górne tło

Park kulturowy Stare Miasto – weź udział w konsultacjach

Do 15 września trwają konsultacje z mieszkańcami, dotyczące projektu uchwały w sprawie Parku kulturowego Stare Miasto. Urząd Miasta Krakowa zaprasza też wszystkich na konsultacje oraz prezentacje swoich propozycji zmian w projekcie.

Uwagi do nowelizacji przepisów obowiązujących w Parku kulturowym Stare Miasto można przesyłać pismem lub mailem: kd.umk@um.krakow.pl. Projekt nowelizacji uchwały dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa.

Spotkania otwarte dla mieszkańców odbędą się w następujących terminach:

Harmonogram konsultacji:

Przypominamy, że w 2010 roku, Kraków jako pierwsze polskie miasto, wprowadziło uchwałę o ochronie krajobrazu kulturowego i historycznego przestrzeni Starego Miasta i Plant krakowskich wraz ze wzgórzem wawelskim. Według inicjatorów zmian, niektóre rodzaje aktywności, związane z wykonywaniem działalności gospodarczej są sprzeczne z tradycją i estetyką Starego Miasta, zakłócając krajobraz historycznego centrum Krakowa, chronionego uchwałą o Parku kulturowym. Konieczne jest również doprecyzowanie treści niektórych obecnie obowiązujących przepisów.

dolne t�o