górne tło

Sprawdź, jakie będą zmiany w Strefie Płatnego Parkowania

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu zaprezentował program korekty Strefy Płatnego Parkowania, zgodnie z którym SPP zostanie dostosowana do wymogów ustawowych. Zmiany mają zostać wprowadzone do końca października tego roku.

Zmiany spowodują, że średnio 88 proc. miejsc parkingowych w mieście zostanie zachowanych, a w strefie P5 (z uwzględnieniem miejsc nocnych) nawet ich przybędzie.

Korekta w SPP jest konieczna ze względu na zapisy prawne znajdujące się w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych, ustawie o drogach publicznych oraz wystąpienie pokontrolne wojewody małopolskiego z 4 marca 2016 roku, stanowiące, by piesi w centrach miast mieli do dyspozycji chodniki o szerokości minimum 2 metrów, a tylko w szczególnych przypadkach 1,5 metra.

 

Oto lista ulic, które obejmą zmiany:

Zwężone zostaną pasy ruchu na ulicach:

w strefie P1:

w strefie P2:

w strefie P3:

w strefie P4:

Ruch jednokierunkowy zostanie wprowadzony na ulicach:

w strefie P1:

w strefie P2:

w strefie P4:

Nocne parkowanie (między godz. 22.00 a 7.00 lub 10.00 i w weekendy) będzie możliwe wzdłuż ulic:

w strefie P1:

w strefie P2:

w strefie P4:

Wprowadzone zostaną również dodatkowe strefy ograniczonego ruchu na Kazimierzu i w rejonie ul. Studenckiej. Tzw. strefy zielone będą strefami ograniczonego wjazdu, z których przede wszystkim będą mogli korzystać mieszkańcy danej podstrefy SPP.

W razie uwag do proponowanych zmian, można kontaktować się z projektantem za pomocą adresu mailowego: parkowanie@dialog-spoleczny.pl.

Zobacz więcej:

dolne t�o