górne tło

Sprostowanie do artykułu pt. „Walczą o pozostawienie dyrektora szkoły” („Dziennik Polski”)

Nie jest prawdą, że Pani Gabriela Olszowska, dyrektor Gimnazjum nr 2, została zawieszona przez Prezydenta Miasta Krakowa za wpisy na forum internetowym. Zawieszenie Pani Dyrektor wynikało z kategorii zarzutów dotyczących wszczętego przez Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Małopolskim postępowania i było ustawowym obowiązkiem Prezydenta. Trudno więc o analogię tych jakże odmiennych sytuacji i okoliczności.

Ponadto ubolewam, że kolejny raz zgodna współpraca Pani Katarzyny Król, zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa, z Panią Barbarą Nowak, Małopolską Kurator Oświaty, przedstawiana jest jako zarzut.

Jan Machowski
kierownik Referatu ds. Informacji Medialnej
Biuro Prasowe UMK

dolne t�o