górne tło

Srebrny medal dla duszpasterza akademickiego

Do Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa wpłynął projekt uchwały w sprawie przyznania Srebrnego Medalu Cracoviae Merenti ojcu profesorowi Janowi Andrzejowi Kłoczowskiemu OP.

Projekt ten najprawdopodobniej procedowany będzie podczas sesji Rady Miasta Krakowa 30 sierpnia. Srebrny Medal Cracoviae Merenti ojciec Jan Andrzej Kłosowski otrzyma w uznaniu szczególnych zasług dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

Ojciec Jan Andrzej Kłoczowski wpisuje się w poczet wybitnych, znanych i uznanych uczonych krakowskich. Od wielu lat jest bardzo znaczącym przedstawicielem zarówno Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, jak i Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów. Jako znakomity filozof religii, członek Prezydium Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, włożył istotny wkład w rozwój krakowskiej szkoły filozofii religii. Prof. Jan Andrzej Kłoczowski zapisuje niezwykle ważne karty ostatnich 50 lat historii Krakowa nie tylko jako znakomity uczony, wykładowca i autor wielu znaczących publikacji naukowych, lecz równocześnie i przede wszystkim jako wybitny duszpasterz akademicki w Akademickim Ośrodku Duszpasterskim „Beczka”, wychowawca wielu pokoleń Polaków.

Medal Cracoviae Merenti przyznawany jest przez Radę Miasta Krakowa na wniosek Komisji Medalu, której przewodniczy Prezydent Miasta Krakowa, z udziałem Metropolity Krakowskiego i Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

dolne t�o