górne tło

Medal i nowe nazwy

Pierwsza po wakacyjnej przerwie sesja Rady Miasta Krakowa odbędzie się w środę, 30 sierpnia o godz. 10:00 w Sali Obrad RMK przy Placu Wszystkich Świętych 3-4. W porządku obrad jest 77 punktów.

Radni zadecydują o przyznaniu ojcu profesorowi Janowi Andrzejowi Kłoczowskiemu OP Srebrnego Medalu Cracoviae Merenti.

Projekt uchwały w sprawie zmiany nazw ulic to odpowiedź na wymogi obowiązującej od września 2016 r. tzw. ustawy dekomunizacyjnej. W projekcie uchwały zakłada się zmiany nazw ulic: Emila Dziedzica, Franciszka Kajty, Zygmunta Młynarskiego, Lucjana Szenwalda, Janka Szumca i Jana Szwai.

Z kolei projekt uchwały w sprawie nazwy ulicy i mostu zakłada, że przeprawa mostowa na rzece Wiśle położona w ciągu wschodniej obwodnicy Krakowa S-7 nazwana zostanie imieniem księdza kardynała Franciszka Macharskiego.

W czasie sesji odbędzie się też odroczone głosowanie końcowe nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Północ”. W pierwszym czytaniu procedowany będzie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny – rejon ulicy Galicyjskiej” oraz szesnaście projektów uchwał w sprawie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta uwag złożonych do tego planu. Podobnie stanie się w przypadku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Prokocim Nowy – obszar parkowy” oraz dwunastu nieuwzględnionych uwag do tego planu.

Podczas sesji radni będą też dyskutować o programie „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej” przez uczniów krakowskich szkół oraz określeniu trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Porządek obrad

dolne t�o