górne tło

Masz problemy ze słuchem? Skorzystaj z bezpłatnych badań

Już 22 września w magistracie na placu Wszystkich Świętych 3-4 odbędzie się konferencja poświęcona problemowi niedosłuchu i leczeniu tej choroby. Będzie ona połączona z możliwością skorzystania z bezpłatnych badań oraz konsultacji z protetykami słuchu oraz inżynierami klinicznymi. Będzie to również okazja do porozmawiania z osobami z implantami. Początek o godz. 11:00.

W Polsce około 6 milionów osób żyje z wadami słuchu. Są one bowiem najczęściej lekceważone i traktowane przez osoby dorosłe jako „coś naturalnego”, co po prostu przychodzi z wiekiem. Chorzy godzą się z pogarszającym się słuchem, a jednocześnie często ukrywają te problemy, rezygnując – na skutek kłopotów komunikacyjnych – z normalnej aktywności towarzyskiej i rodzinnej. Obniża się też ich efektywność zawodowa. Wszystko to wpływa destrukcyjnie na ich kondycję psychiczną. O pomoc do specjalisty zwracają się dopiero w momencie, gdy przestają radzić sobie w życiu codziennym.

Istnieją dwie metody leczenia niedosłuchu dostępne dla pacjentów. W pierwszej kolejności sięga się po aparat słuchowy. Jeżeli ubytek słuchu jest większy, a aparat już nie pomaga, rozwiązaniem jest implant słuchowy. Umożliwia on słyszenie dzięki bezpośredniemu przekazywaniu dźwięków do nerwów słuchowych poprzez wszczepioną do wnętrza ucha elektrodę.

Bezpłatna rejestracja na konferencję i badania pod numerem telefonu: 22 33 33 000.

dolne t�o