górne tło

Srebrny medal „Cracoviae Merenti” dla ojca dominikanina

Na sesji 30 sierpnia radni zdecydowali o przyznaniu ojcu Janowi Andrzejowi Kłoczowskiemu OP Srebrnego Medalu „Cracoviae Merenti”. To najwyższe odznaczenie Miasta Krakowa przyznawane przez Radę na wniosek Komisji Medalu, w uznaniu szczególnych zasług dla Krakowa. Projekt uchwały w tej sprawie przygotował prezydent Jacek Majchrowski.

Ojciec profesor Jan Andrzej Kłoczowski OP wpisuje się w poczet wybitnych uczonych krakowskich. Od wielu lat jest znaczącym przedstawicielem zarówno Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, jak i Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie. Jako znakomity filozof religii, członek Prezydium Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, włożył istotny wkład w rozwój krakowskiej szkoły filozofii religii. W sposób zasługujący na szczególne wyróżnienie kreuje dialog między wiarą i rozumem, co stanowi ważną wizytówkę Krakowa nie tylko w Polsce, lecz także poza jej granicami (słynne Międzynarodowe Kolokwia Castellego we Włoszech).

O. prof. Jan Andrzej Kłoczowski zapisuje niezwykle ważne karty ostatnich 50 lat historii Krakowa nie tylko jako znakomity uczony, wykładowca i autor wielu znaczących publikacji naukowych, lecz przede wszystkim jako wybitny duszpasterz akademicki w Akademickim Ośrodku Duszpasterskim „Beczka” oraz wychowawca wielu pokoleń Polaków. W czasach PRL-u jako jeden z najbardziej znanych w Polsce duszpasterzy akademickich Krakowa, odważnie kształtował w młodych ludziach piękne charaktery oraz budził w nich potrzebę życia w wolności i odpowiedzialności za Ojczyznę. Od 1976 roku animował grupę studentów związanych z opozycją demokratyczną KOR i ROBCIO. Był duszpasterzem Studenckiego Komitetu Solidarności. Przy klasztorze oo. Dominikanów w Krakowie 13 grudnia 1981 roku, z narażeniem życia zorganizował Komitet Pomocy dla Osób Aresztowanych i Internowanych. Wskutek tego sam został aresztowany i osadzony w więzieniu. Po interwencji ks. kard. Franciszka Macharskiego mógł opuścić przymusowe miejsce odosobnienia. Potem kierował założonym przez siebie Komitetem aż do 1986 roku. Poświęcał się również dystrybucji prasy i cennych wydawnictw bezdebitowych.

Po przełomie społeczno-politycznym w Polsce o. prof. Jan Andrzej Kłoczowski czynnie włączył się w rozwój Uczelni Dominikańskiej w Krakowie i Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz wspierał i tworzył promocję wydawnictw naukowych, popularno-naukowych i religijnych Krakowa. Od lat celebruje msze święte w kościele oo. Dominikanów w Krakowie, słynne „dwunastki”, które do dziś przyciągają rzesze krakowian pragnących posłuchać mądrych kazań ojca Jana.

dolne t�o