górne tło

Medal, most, pomoc dla poszkodowanych

Przyznanie Srebrnego Medalu Cracoviae Merenti, nazwanie mostu imieniem ks. kard. Franciszka Macharskiego, ustalenie kierunków działania dla Prezydenta w zakresie wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w Krakowie, uchwała kierunkowa w sprawie przyznania pomocy finansowej gminom w woj. pomorskim i kujawsko-pomorskim dotkniętym przez nawałnice – to tylko niektóre z uchwał podjętych podczas 81. sesji Rady Miasta Krakowa.

Decyzją radnych laureatem Srebrnego Medalu Cracoviae Merenti zostanie ojciec profesor Jan Andrzej Kłoczowski OP. Nowy most na Wiśle, na odcinku trasy S7 Rybitwy - Igołomska, nosić będzie imię ks. kardynała Franciszka Macharskiego – o tym również wczoraj zadecydowali radni.

Przyjęli też dwie uchwały kierunkowe do prezydenta autorstwa klubu radnych: jedna z nich dotyczy wsparcia rozwoju przedsiębiorczości z Krakowie, a druga pomocy finansowej dla gmin na północy Polski poszkodowanych przez nawałnice.

W pierwszych czytaniach radni procedowali dwa projekty uchwał dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Czyżyny – rejon ulicy Galicyjskiej” oraz „Prokocim – obszar parkowy”. Podjęli też szereg uchwał dotyczących rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag do wyżej wymienionych planów.

Sesja trwała ponad 9 godzin, radni podjęli 56 uchwał, a 29 procedowali podczas pierwszych czytań. Kolejna zwyczajna sesja RMK odbędzie się 13 września, w środę. Początek jak zwykle o godz. 10:00.

Podsumowanie obrad

dolne t�o