górne tło

Wystartował nowy rok szkolny!

Krakowskie szkoły przez wakacje intensywnie przygotowywały się do nowego roku szkolnego 2017/2018. To pierwszy rok wdrażania reformy edukacji – przed dyrektorami, nauczycielami i uczniami stoi więc wiele wyzwań. Od 1 września obowiązują: nowa sieć szkół i nowe obwody szkolne; w budynkach, w których do tej pory uczyli się gimnazjaliści, pojawią się młodsze roczniki, a nauka w szkołach podstawowych zostanie wydłużona o dwa lata. Najważniejsze słowa tego roku to: reforma, adaptacja, modernizacja i doposażenie.

Edukacja w liczbach

Gmina Miejska Kraków od 1 września 2017 r. będzie prowadziła 127 szkół podstawowych, w tym 1 ogólnokształcącą szkołę muzyczną i 16 szkół podstawowych specjalnych. Miasto poprowadzi też 10 gimnazjów, w tym 1 gimnazjum dla dorosłych; będą one funkcjonować do wygaszenia. Większość z 51 gimnazjów została włączona w struktury podstawówek, 12 zostało przekształconych w nowe, samodzielne szkoły podstawowe.

W 23 technikach (bez specjalnych) zaplanowano 392 oddziały, w których naukę pobierać będzie 10 707 uczniów. Ponadto w 2 technikach specjalnych zaplanowano 19 oddziałów, do których uczęszczać może 134 uczniów. W 21 branżowych szkołach I stopnia (bez specjalnych) oraz klasach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, zaplanowano 74 oddziały, do których może uczęszczać 1689 uczniów. W tym, w 12 oddziałach integracyjnych zaplanowano miejsca dla 191 uczniów. Ponadto w 5 branżowych szkołach specjalnych I stopnia zaplanowano 27 oddziałów, do których uczęszczać może 259 uczniów.

W 4 szkołach muzycznych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków przygotowano miejsca dla 1632 uczniów, są to: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia (ul. Basztowa 8), Szkoła Muzyczna I st. nr 1 (ul. Pilotów 51), Szkoła Muzyczna I i II st. (ul. Józefińska 10) oraz szkoła muzyczna funkcjonująca przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących.

W 11 młodzieżowych domach kultury prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków zaplanowano zajęcia dla ok. 16 500 uczestników.

Od 1 września 2017 r. rozpoczyna działalność nowa Szkoła Podstawowa Specjalna nr 17, powstała w wyniku przekształcenia Gimnazjum Specjalnego nr 84 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1, działającym w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Lubomirskiego 21.

Remonty, adaptacje, doposażenie

W tym roku prace remontowe zostały zaplanowane w 286 samorządowych przedszkolach, szkołach i placówkach. Najczęściej wykonywano remonty sal lekcyjnych i gimnastycznych, świetlic, toalet, bibliotek, korytarzy oraz pracowni przedmiotowych, wymieniano też instalację elektryczną i izolację pionową fundamentów i ścian fundamentowych. Na prace remontowe i adaptacyjne szkół i placówek miasto przeznaczyło do tej pory kwotę ok. 24 mln zł.

Budynki gimnazjów, które zostały przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe, trzeba było przystosować do potrzeb dzieci młodszych, począwszy od sześciolatków, tak, aby zapewnić im odpowiednie warunki do nauki i rozwoju. Gmina Miejska Kraków złożyła do Ministerstwa Edukacji Narodowej trzy wnioski o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy oświatowej w 2017 roku z tytułu: modernizacji sanitariatów, doposażenia świetlic i zakupu mebli do sal lekcyjnych. Łącznie na te trzy zadania Kraków otrzymał z MEN prawie 1 mln zł.

W toaletach konieczne było obniżenie umywalek, pisuarów i innego sprzętu (uchwytów na papier toaletowy, dozowników mydła, pojemników na ręczniki), a także wymiana drzwi do kabin (miasto uzyskało z MEN kwotę prawie 378 tys. zł). Do świetlic zakupiono sporo nowego sprzętu i pomocy dydaktycznych, począwszy od mebli (stolików, krzeseł, szafek, dywanów), przez sprzęt elektroniczny (komputery, projektory, radiomagnetofony, telewizory, urządzenia wielofunkcyjne, tablety, gry interaktywne), aż po tradycyjne gry i zabawki (stoły do gry w piłkarzyki, klocki, puzzle, piłki, planszówki, zestawy gimnastyczne, instrumenty muzyczne). MEN przyznał na to kwotę w wysokości prawie 355 tys. zł. Na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w meble niezbędne do przyjęcia uczniów z młodszych roczników ministerstwo przyznało miastu kwotę 238,5 tys. zł.

Ponieważ w dotychczasowej sześcioletniej szkole podstawowej nauka takich przedmiotów, jak fizyka czy chemia nie była przewidziana, podstawówki w zdecydowanej większości nie miały własnych pracowni przedmiotowych (pracownie komputerowe mają wszystkie szkoły). Aby sprostać wymogom nowej podstawy programowej, samorządy stanęły przed wyzwaniem stworzenia w reformowanych szkołach podstawowych nowoczesnych pracowni – fizycznych, chemicznych, biologicznych i geograficznych. W Krakowie na ich przygotowanie i doposażenie (zakup pomocy dydaktycznych i specjalistycznego sprzętu) wydano z budżetu miasta prawie 5 mln zł. W dziewięciu szkołach podstawowych wykonano prace mające na celu  przystosowanie pomieszczeń na pracownie – w sumie kosztowało to 101 500 zł. Najwięcej prac trzeba było wykonać w szkołach podstawowych, które przed reformą funkcjonowały w samodzielnych budynkach. W lepszej sytuacji znalazły się szkoły, które działały w budynkach dawnych zespołów szkoły podstawowej i gimnazjum, oraz szkoły, które powstały na bazie gimnazjów – tu można było wykorzystać infrastrukturę budynków gimnazjów.

 

Inwestycje – przedszkola, szkoły i sport

W budżecie miasta na rok 2017 na inwestycje programowe związane z infrastrukturą oświatową zaplanowano ok. 63,8 mln zł. Należy tu wymienić przede wszystkim budowę przedszkoli: 6-oddziałowego przy ul. Kościuszkowców, 4-oddziałowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15 na ul. Rydygiera oraz 4-oddziałowego przy al. Dygasińskiego (prace nad dwoma pierwszymi już się kończą, w przypadku trzeciego uzyskano pozwolenie na budowę, wkrótce zostaną rozpoczęte prace budowlane). Ponadto trwa budowa zespołów szkolno-przedszkolnych: 2-ciągowej szkoły podstawowej i 4-oddziałowego przedszkola na os. Gotyk oraz 2-ciągowej szkoły podstawowej i 4-oddziałowego przedszkola na os. Kliny.

Z budżetu miasta finansowana jest rozbudowa, adaptacja i modernizacja szkół i placówek. Inwestycje są prowadzone w:

W sześciu szkołach trwa budowa sal gimnastycznych (hal sportowych): Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 (lata realizacji: 2016–2018); VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 (lata realizacji: 2014–2018); Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 (lata realizacji: 2014–2018); Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 (lata realizacji: 2016–2018); Gimnazjum nr 21, ul. Komandosów 29 (lata realizacji: 2016–2019); Szkoła Podstawowa nr 85, os. Złotego Wieku 4 (lata realizacji: 2017–2019).

Miasto prowadzi też budowę, rewitalizację i modernizację boisk przyszkolnych i infrastruktury sportowej w: Szkole Podstawowej nr 138, ul. Wierzyńskiego 3; Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49; Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 53, ul. Stawowa 179; Szkole Podstawowej nr 58, ul. Pigonia 2; Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych, os. Tysiąclecia 38; Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, ul. Miodowa 36; Szkole Podstawowej nr 117, ul. Kurczaba 15;  Szkole Podstawowej nr 50, ul. Katowicka 28; Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20; Zespole Szkół Specjalnych nr 4, ul. Zakątek 2.

Budowa basenów prowadzona jest w: Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21; Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3, ul. Strąkowa 3a; Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 51, al. Kijowska 8; Zespole Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31.

Modernizacje przeszły place zabaw, ogrody przedszkolne i otoczenie przy: Przedszkolu nr 165, ul. Danka 1; Przedszkolu nr 118, ul. Modrzejewskiej 21; Przedszkolu nr 130, ul. Krowoderskich Zuchów 28; Przedszkolu nr 175, ul. Siewna 23c. Prace trwają jeszcze przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, ul. Tyniecka 6 oraz przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3, ul. Praska 64.

 

dolne t�o