górne tło

Przetarg na dzierżawę targowiska przy ul. Na Kozłówce

Urząd Miasta Krakowa chce oddać w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Na Kozłówce, stanowiące własność Gminy Miejskiej Kraków, o łącznej powierzchni 744,00 m². Przetarg ustny nieograniczony na zagospodarowanie targowiska odbędzie się 29 września w Urzędzie Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10, w sali nr 120, o godz. 9.00.

Przeznaczone do wydzierżawienia nieruchomości mają wjazd od ul. Na Kozłówce, na terenie działki wydzielona jest część handlowa o powierzchni 500 m2 (w tym chodnik o pow. ok. 20 m2, z zamontowaną uliczną lampą oświetleniową), droga wewnętrzna o powierzchni 45 m2 oraz trawnik o powierzchni 137 m2. Część działki o powierzchni 59 m2 stanowi drogę dojazdową do terenu targowiska, natomiast działka o powierzchni 8 m2 przeznaczona jest pod urządzenie miejsca na kontenery do gromadzenia odpadów i śmieci. Część handlowa oraz droga wewnętrzna i dojazdowa mają nawierzchnię utwardzoną – betonową. Teren jest niezabudowany i nieogrodzony. Dzierżawca zostanie zobowiązany, w terminie nieprzekraczającym jednego roku od dnia zawarcia umowy dzierżawy, do urządzenia w tym miejscu targowiska.

Zagospodarowanie targowiska będzie obejmowało urządzenie: stoisk handlowych na powierzchni ok. 50 m2, myjni warzyw i owoców z bieżącą wodą, stanowiska na kontenery do gromadzenia odpadów i śmieci, z uwzględnieniem ich segregacji, pomieszczenia na sprzęt i środki do utrzymania czystości oraz toalet. Miesięczny czynsz dzierżawny wynosi: 0,40 zł/m2/miesiąc w okresie od 1 kwietnia do 31 października oraz 50% tej stawki w okresie od 1 listopada do 31 marca.

Wzór umowy dzierżawy oraz informacje dotyczące wadium udostępniane są w Wydziale Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 618, w godzinach 7.30–15.30. Wzór umowy (zamieszczony wraz z ogłoszeniem przetargu) jest również dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa: www.bip.krakow.pl.

Szczegółowych informacji udziela Referat Handlu i Usług Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10 (tel. 12 616 93 17, pok. 618), w godzinach pracy urzędu.

 

dolne t�o