górne tło

Porozmawiaj o parku kulturowym Stare Miasto

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców i przedsiębiorców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany uchwały w sprawie utworzenia parku kulturowego Stare Miasto.

Uwagi do nowelizacji przepisów obowiązujących w parku kulturowym Stare Miasto można przesyłać pismem na adres Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa (pl. Wszystkich Świętych 11, 30-001 Kraków) lub mailem: kd.umk@um.krakow.pl. Projekt nowelizacji uchwały dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa.

Spotkania otwarte dla mieszkańców odbędą się w następujących terminach:

Przypominamy, że w 2010 roku, Kraków jako pierwsze polskie miasto, wprowadziło uchwałę o ochronie krajobrazu kulturowego i historycznego przestrzeni Starego Miasta i Plant krakowskich wraz ze wzgórzem wawelskim. Według inicjatorów zmian, niektóre rodzaje aktywności, związane z wykonywaniem działalności gospodarczej są sprzeczne z tradycją i estetyką Starego Miasta, zakłócając krajobraz historycznego centrum Krakowa, chronionego uchwałą o parku kulturowym. Konieczne jest również doprecyzowanie treści niektórych obecnie obowiązujących przepisów.

dolne t�o