górne tło

Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania

W najbliższym czasie w krakowskiej Strefie Płatnego Parkowania wejdą w życie zmiany, które uporządkują sposób organizacji parkowania z korzyścią dla pieszych. Korekta, której organizacją zajmuje się Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, jest wynikiem wprowadzenia w życie zaleceń pokontrolnych Wojewody Małopolskiego nakazującego doprowadzenia strefy do zgodności z przepisami*.

Wprowadzenie nowej organizacji ruchu w strefie wzbudza protesty, jednak ZIKiT, jako jednostka administracji samorządowej jest zobligowana do działania w świetle obowiązującego prawa – nawet jeżeli rozumie emocje stojące za organizatorami tych protestów.

ZIKiT stara się zmienić strefę w taki sposób, aby korzystanie z niej było możliwie najwygodniejsze dla wszystkich – i dla kierowców i dla pieszych. Wykorzystywane są wszystkie mieszczące się w ramach prawa metody by zachować możliwie najwięcej miejsc postojowych i jednocześnie zrealizować nałożony na nas obowiązek.

Zmiany polegają przede wszystkim na wprowadzeniu nowej systemowej organizacji ruchu. Gdybyśmy ograniczyli się do prostej likwidacji miejsc parkingowych tam, gdzie chodnik ma mniej niż 2 metry szerokości przeznaczonej dla pieszych, oznaczałoby to likwidację nawet 5000 – 6000 miejsc postojowych. Dzięki zmianom w organizacji ruchu udało się nam ograniczyć tę liczbę o połowę.

 

 

ZIKiT planował również wprowadzenie licznych tzw. „stref zielonych” w miejscach o najmniejszej liczbie miejsc parkingowych, do których mogliby wjechać i parkować tylko mieszkańcy danej podstrefy SPP. Niestety podczas konsultacji wąska grupa aktywistów z Podgórza, organizujących dziś protesty przekonała wielu mieszkańców aby odrzucili to rozwiązanie. Osoby które doprowadziły do odrzucenia tej skierowanej do mieszkańców oferty parkingowej dziś rozwieszają ulotki w których alarmują, że miasto nie ma oferty parkingowej dla mieszkańców w związku ze zmianami w parkowaniu! Zielone strefy powstaną póki co tylko w Dzielnicy I, gdzie mieszkańcy podczas konsultacji wyrazili największe poparcie proponowanym przez ZIKiT rozwiązaniom.

Poza staraniami w zakresie zachowania przestrzeni do parkowania ZIKiT planuje również wzmocnienie komunikacji zbiorowej kursującej przez Strefę Płatnego Parkowania, jako alternatywy dla przemieszczania się samochodem, a także wprowadzenie zmian w zakresie możliwości nabywania abonamentów w Strefie Płatnego Parkowania, które mają na celu maksymalne zabezpieczenie interesu mieszkańców.

Miejska jednostka stara się również umożliwić zarówno wjazd jak i parkowanie samochodów dostawczych, aby lokalne sklepy i punkty usługowe mogły funkcjonować bez przeszkód. Jednak w tym wypadku również przede wszystkim kieruje się obowiązującymi przepisami.

Zarzucano nam również likwidację kopert dla osób niepełnosprawnych. W wyniku nowej organizacji funkcjonowania strefy liczba niebieskich kopert ulegnie zwiększeniu. Natomiast w niektórych miejscach trzeba je przesunąć, aby dostosować ich położenie do obowiązujących przepisów.

Z powyższego wynika, że zmiany w Strefie Płatnego Parkowania są nieuniknione, natomiast ich zakres jest wynikiem maksymalnego dążenia ZIKiT-u do wygody zarówno mieszkańców strefy jak i wszystkich mieszkańców Krakowa.


*
Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 pobiera się za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania.

Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181 z dnia 3 lipca 2003 r. (z póź. zm.) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drodze.

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Małopolskiego z dnia 4 marca 2016 r., znak: WI-V.431.11.2015 dotyczące między innymi realizacji zadań z zakresu organizacji ruchu na drogach publicznych miasta Krakowa.