górne tło

Zasłużone laury dla dyrektorów szkół

8 września w magistracie odbyło się pożegnanie kilkudziesięciu dyrektorów krakowskich szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych, którzy odchodzą na emeryturę lub zakończyli w tym roku swoją kadencję. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski wręczył ustępującym dyrektorom listy z podziękowaniem za wieloletnią pracę.

– Oświata w Krakowie i w Polsce podlega ciągłym przemianom, czasem są to mniejsze zmiany, czasem reformy. Mimo tych trudnych wyzwań krakowska edukacja jest na bardzo wysokim poziomie, a wszystko to zawdzięczamy kadrom, od których tak wiele zależy: od spraw organizacyjnych po klimat w szkole. Dziękuję, że przez te lata pracy na stanowiskach dyrektorskich czuli się państwo odpowiedzialni za swoje placówki i prowadzili je w sposób tak znakomity – powiedział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.


Podziękowania otrzymało 35 osób – dyrektorzy i dyrektorki pięciu przedszkoli, siedmiu szkół podstawowych, jednego zespołu szkolno-przedszkolnego, siedmiu gimnazjów, czterech zespołów szkół ogólnokształcących, czterech liceów oraz pięciu zespołów szkół: elektrycznych, gastronomicznych, łączności, mechanicznych i odzieżowych, jednego zespołu szkół specjalnych oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących.

W imieniu ustępującej kadry kierowniczej głos zabrał Antoni Borgosz, który do końca sierpnia kierował Zespołem Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. – Dziękuję za ciepłe słowa skierowane pod naszym adresem – powiedział. – Kończy się okres sprawowania przez nas funkcji kierowniczych. Myślę, że ten trud warto było ponieść. Sukcesy, które osiągnęliśmy, to też w dużej mierze sprawa klimatu, czyli dobrej współpracy między szkołami a miastem. Dziękujemy za wsparcie w trudnych momentach, umiejętność słuchania, ciepły, ludzki kontakt w codziennych obowiązkach. Dziękujemy też za dostrzeganie naszych sukcesów – zakończył, zwracając się do władz i przedstawicieli miasta, Małopolskiego Kuratorium Oświaty i przedstawicieli związków zawodowych.

OTO FOTOKRONIKA MIASTA KRAKOWA

Zasłużone laury dla dyrektorów szkół

dolne t�o