górne tło

Edukacja w czasach migracji – konferencja naukowa

Miasto Kraków, jako jeden z organizatorów, zaprasza nauczycieli, dyrektorów szkół i wychowawców na dwudniową konferencję naukową „Edukacja wobec migracji. Język – kultura – tożsamość”, która odbędzie się 18 i 19 września w trzech lokalizacjach: w sali Obrad Rady Miasta Krakowa, na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na Uniwersytecie Pedagogicznym. Przedmiotem interdyscyplinarnych rozważań będą zjawiska migracyjne zmieniające charakter polskiej szkoły. Konferencja wpisuje się w cykl wydarzeń promujących przyjęty przez krakowskich radnych we wrześniu 2016 r. miejski program „Otwarty Kraków”, przygotowany przez Wydział Spraw Społecznych UMK.

Wśród uczniów coraz częściej spotkać można osoby z doświadczeniem migracyjnym, nieznające lub zaledwie w stopniu podstawowym posługujące się językiem polskim. Podobnie rzecz się ma z kompetencjami kulturowymi. Zdaniem organizatorów edukacja ku różnorodności nie jest wciąż opcją kształcenia realizowaną w codziennej polskiej praktyce szkolnej, dlatego też istnieje potrzeba wypracowania przez polski system szkolny szeregu nowych rozwiązań dydaktyczno-metodycznych. Takich, które z jednej strony otworzą polskie szkoły na coraz szerszy kontakt z innością kulturową, z drugiej zaś w szybki sposób, wykorzystując narzędzia inkluzyjne, wprowadzą nowych uczniów cudzoziemskich, a także polskie dzieci z doświadczeniem migracyjnym do sprawnego funkcjonowania i dalszego rozwoju w polskiej szkole i społeczeństwie.

Dyskusja nad tak sformułowanymi zagadnieniami będzie miała charakter interdyscyplinarny. Organizatorzy zaprosili socjologów, pedagogów, glottodydaktyków i psychologów, zainteresowanych  problematyką inkluzji oraz kształceniem językowo-kulturowym uczniów polskich szkół z doświadczeniem migracyjnym. Konferencja przeznaczona jest szczególnie dla środowiska szkolnego: dyrektorów i nauczycieli wszystkich poziomów edukacji, pedagogów i psychologów szkolnym, pracowników poradni pedagogiczno-psychologicznych, rodziców.

Konferencja wpisuje się w cykl wydarzeń promujących przyjęty przez Radę Miasta Krakowa we wrześniu 2016 r. miejski program „Otwarty Kraków”, przygotowany przez Wydział Spraw Społecznych UMK, a zainspirowany wspólnym projektem prowadzonym przez Stowarzyszenie InterkulturalniPL oraz Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych. Celem programu „Otwarty Kraków” jest popularyzacja działań na rzecz różnorodności kulturowej i społecznej oraz integracja cudzoziemców w Krakowie.

Szczegółowy program konferencji oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie https://eduintegra.ils.uw.edu.pl/

Inicjatorem konferencji jest organizacja pozarządowa – Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja w Krakowie.

Wydarzenie organizują: Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, Urząd Miasta Krakowa, Rada Miasta Krakowa, Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja w Krakowie, Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej, Wschodnioeuropejski Instytut Psychologii w Kijowie

 

dolne t�o