górne tło

Korekta Strefy Płatnego Parkowania

Wychodząc naprzeciw postulatom, wnioskom i sugestiom mieszkańców oraz radnych dzielnicowych Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami postanowił przeanalizować problemy podnoszone przez krakowian, związane z ograniczeniem liczby miejsc postojowych w centrum Krakowa. Przystępując do wprowadzenia zmian pracownicy miejskiej jednostki będą brali pod uwagę cały dotychczasowy proces konsultacji, korzystając z możliwości jakie daje nadzór autorski nad projektem.

ZIKiT nie może pozwolić na łamanie przepisów. Kwestia pozostawienia dla pieszych 1,5 m szerokości chodnika jak również minimalnych szerokości pasów ruchu zapewniających, np. przejazd służb ratunkowych, jest bezdyskusyjna. Natomiast ZIKiT w ramach nadzoru autorskiego - zgodnie z tym co miejska jednostka zapowiadała od początku - będzie dążył, zgodnie z deklaracjami, do tego, żeby w porozumieniu z mieszkańcami oraz Radami Dzielnic znaleźć dodatkowe rozwiązania.

 

 

- Chcemy, w drodze dialogu już na etapie wdrażania zmian, ponownie przeanalizować możliwość wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na wybranych ulicach lub poprzez kolejne przypadki, gdzie przy dobrym uzasadnieniu możliwe jest pozostawienie dla pieszych mniej niż 2 m, ale więcej niż 1,5 m, co przyczyni się do zwiększenia liczby miejsc parkingowych w najbardziej newralgicznych pod tym względem rejonach Krakowa – powiedział Andrzej Mikołajewski, dyrektor ZIKiT.

W piątek, 8 września Andrzej Mikołajewski rozmawiał w Urzędzie Wojewódzkim na temat sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych Wojewody. Pracownicy MUW nie mieli uwag do zaprezentowanego podczas tego spotkania kierunku działań, jaki przyjmie ZIKiT.

Przypomnijmy, że korekta Strefy Płatnego Parkowania, wdrażana przez ZIKiT jest wynikiem wprowadzenia w życie zaleceń pokontrolnych nakazujących doprowadzenie strefy do zgodności z przepisami. Wprowadzane zmiany mają uporządkować sposób organizacji parkowania z korzyścią dla pieszych.

Więcej o przygotowywanych przez ZIKiT zmianach na stronie internetowej Mobilny Kraków.

 

dolne t�o