górne tło

Park kulturowy Stare Miasto - konsultacje społeczne

Do 15 września trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu nowelizacji przepisów obowiązujących na terenie parku kulturowego Stare Miasto. W czwartek, 7 września odbyło się pierwsze otwarte spotkanie z mieszkańcami.

W spotkaniu wzięło udział około 50 mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji i aktywistów miejskich. Uczestnicy rozmawiali o proponowanych zmianach w przepisach, m.in. o powiększeniu parku kulturowego Stare Miasto, wprowadzeniu miejskich rekomendacji dla licencjonowanych przewodników turystycznych, zmianie organizacji ruchu – Droga Królewska i Planty Krakowskie, ograniczeniu emisji hałasu, oraz używaniu nagłośnienia przez ulicznych artystów.

Drugie spotkanie odbyło się 12 sierpnia i dotyczyło ogródków gastronomicznych, handlu obwoźnego, nagabywania, rozdawania ulotek i noszenia kostiumów i przebrań.

Przypominamy, że każde spotkanie dotyczy innej tematyki:

Uwagi do nowelizacji przepisów obowiązujących w parku kulturowym Stare Miasto można przesyłać pismem lub mailem do 15 września: kd.umk@um.krakow.pl. Projekt nowelizacji uchwały dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa.

dolne t�o