górne tło

Nie będzie zespołów kontrolnych

Tym razem Komisja Rewizyjna nie zajmowała się tylko i wyłącznie skargami i pismami mieszkańców. Głównym tematem stała się sprawa ewentualnego powołania zespołów kontrolnych do kontroli instytucji kultury.

Sprawa swój początek ma oczywiście w opisywanej przez media kontroli Teatru Łaźnia Nowa. Kontroli, której domagał się radny Adam Kalita i która wykazała szereg nieprawidłowości. Tym razem radny Kalita chciał, aby komisja zagłosowała za powołaniem zespołów kontrolnych w celu sprawdzenie kolejnych instytucji kulturalnych. Jednakże część radnych oponowała, twierdząc, że takimi sprawami zajmuje się Biuro Kontroli Wewnętrznej i że powołanie zespołu bądź zespołów nie jest konieczne. Większość radnych podzieliła ten argument i w głosowaniu wniosek radnego Kality nie uzyskał większości. Na koniec komisja negatywnie rozpatrzyła cztery skargi mieszkańców.  

dolne t�o