górne tło

Krakowski PINB zaangażowany w pomoc poszkodowanym nawałnicami

Przez ostatnie dziesięć dni sierpnia pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie brali udział w działaniach związanych z usuwaniem skutków kataklizmu, który miał miejsce 11 i 12 sierpnia na terenie województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Dzięki pracy inspektorów PINB na tych terenach, mieszkańcy budynków, których użytkowanie nie stwarzało zagrożenia, mogli od razu wrócić do swoich domów, a osoby poszkodowane przez nawałnice szybciej otrzymały odszkodowania.

W ramach akcji inspektorzy PINB przeprowadzili łącznie około 400 kontroli budynków uszkodzonych w wyniku nawałnic, oceniając stopień ich zniszczenia oraz decydując o możliwości ich dalszego bezpiecznego użytkowania. Poprzez wyłączenie korzystania ze zniszczonych budynków, inspektorzy na bieżąco eliminowali potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa życia i mienia. Ich działania przyczyniły się także do płynnego wdrożenia procedury wypłaty odszkodowań osobom, które poniosły straty materialne. Kontrole PINB doprowadziły także do szybkiego powrotu mieszkańców do budynków, których użytkowanie nie stwarzało zagrożenia.

dolne t�o