górne tło

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

„Mobilność czysta, współdzielona i inteligentna” i „Dzielmy się mobilnością” – pod takimi hasłami przebiegał tegoroczny Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu oraz Europejski Dzień bez Samochodu. Kampania odbywała się od 16 do 22 września.

Kraków już po raz osiemnasty bierze udział w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu i szesnasty raz z rzędu uczestniczył w Europejskim dniu bez samochodu. Hasło tegorocznej kampanii brzmiało „Mobilność czysta, współdzielona i inteligentna”.

Kampania ma na celu promowanie ekologicznych form mobilności, takich jak środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy oraz transport multimodalny, czyli łączenie różnych gałęzi transportu. Szczególne znaczenie ma mobilność współdzielona inaczej wspólne podróżowanie, poprzez np. tworzenie wypożyczalni rowerów lub innych pojazdów.

Zrównoważony transport oznacza przede wszystkim poprawę jakości powietrza w miastach, ograniczenie hałasu, a także zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej. Stanowi szansę na poprawę jakości życia mieszkańców.

Głównym celem kampanii jest wskazanie zalet, wynikających ze współdzielenia środków transportu. Współdzielona mobilność to także łatwiejsze korzystanie z różnorodnych środków transportu – samochodów, rowerów i komunikacji publicznej. Pozwala na zmniejszenie CO2, oszczędniejsze gospodarowanie zasobami finansowymi i czasem oraz efektywniejszą ochronę środowiska naturalnego. 


Program obejmował:

Ponadto w dniach:

18–21 września

16–22 września

16–22 września

Ponadto w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu wszyscy posiadacze biletów sieciowych KMK, miesięcznych biletów kolejowych, strefowych oraz biletów zintegrowanych (Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej), mogli bez ograniczeń podróżować wszystkimi pojazdami Komunikacji Miejskiej w Krakowie oraz pociągami uruchamianymi przez województwo małopolskie.

Zobacz także:

ETZT 2017

dolne t�o