górne tło

Od planszówek do programowania – konferencja edukacyjna

28 września trzy krakowskie, specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne organizują, we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym, konferencję naukowo-szkoleniową dla dyrektorów szkół i nauczycieli zainteresowanych prowadzeniem zajęć z programowania: „Raz, dwa, trzy… programujesz Ty. Kształcenie informatyczne i programowanie dla uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych”. Termin zapisów upływa dzień przed wydarzeniem.

Konferencja odbędzie się 28 września w godz. 11.30–16.30 w gmachu UP na ul. Podchorążych 2. W jej organizację zaangażowane są trzy poradnie: Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi i Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Krakowski Ośrodek Terapii. Przy projekcie współpracuje Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, w ramach wspomagania rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków.

Do udziału w konferencji zaproszeni są w szczególności nauczyciele informatyki, edukacji wczesnoszkolnej i innych przedmiotów, zainteresowani nauką programowania w szkołach, oraz dyrektorzy szkół, odpowiedzialni za realizację nowej podstawy programowej. Celem spotkania jest przedstawienie dyrektorom i nauczycielom oczekiwań, jakie stawia przed nimi wprowadzenie nauki programowania do całego procesu edukacji: od pierwszoklasisty do maturzysty.

Na program konferencji składają się wykłady, referaty i warsztaty dotyczące:

O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń – należy w tym celu wypełnić formularz. Organizatorzy proszą, żeby z jednej szkoły lub placówki nie zgłaszało się więcej niż dwóch nauczycieli.

Program konferencji i formularz są dostępne na stronie www.portaledukacyjny.krakow.pl .

 

dolne t�o