górne tło

Stypendium im. Juliusza Lea dla absolwentki IV LO

Joanna Ujczak, absolwentka IV Liceum Ogólnokształcącego, została laureatką Stypendium Prezydenta Miasta Krakowa im. Juliusza Lea. Wyróżnienie odebrała 19 września z rąk prezydenta Jacka Majchrowskiego w krakowskim magistracie. – Ufundowaliśmy to stypendium, aby zdolni uczniowie mogli rozpocząć studia. Wiem, że Pani nie tylko świetnie się uczy, ale również zajmuje się wolontariatem. Cieszę się, że udaje się Pani to wszystko połączyć – powiedział prezydent, wręczając laureatce pamiątkowy dyplom.

W 2016 r. Stypendium im. Juliusza Lea zostało – uchwałą Rady Miasta Krakowa – wpisane do Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów. Z propozycją ustanowienia nowej formy wsparcia uczniów wyszedł prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Jest to dodatkowo forma upamiętnienia Juliusza Lea, wybitnego prezydenta Krakowa, urzędującego w latach 1904–1918. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa stypendium wręczane jest we wrześniu, ponieważ 15 dnia tego miesiąca przypada rocznica urodzin Juliusza Lea (1861–1918).

Stypendium nazywane prezydenckim otrzymuje corocznie jeden uzdolniony uczeń krakowskiej szkoły ponadgimnazjalnej, któremu sytuacja materialna utrudnia lub uniemożliwia kontynuację nauki w szkole wyższej. Pierwszym laureatem został Michał Raźny, absolwent Zespołu Szkół Łączności w Krakowie, a obecnie student Politechniki Krakowskiej. Kandydatów do stypendium zgłaszają dyrektorzy szkół samorządowych i niesamorządowych, po uprzednim zaopiniowaniu przez rady pedagogiczne i rady rodziców. Stypendium jest wypłacane jednorazowo i wynosi około 8500 zł brutto.

OTO FOTOKRONIKA MIASTA KRAKOWA

Joanna Ujczak, stypendium im. Juliusza Lea

W tym roku kapituła zapoznała się z czterema kandydaturami. Na posiedzeniu, które odbyło się 17 lipca, postanowiła większością głosów przyznać stypendium absolwentce IV Liceum Ogólnokształcącego, Joannie Ujczak.

Joanna Ujczak zakończyła w roku szkolnym 2016/2017 naukę w IV LO z wzorową oceną zachowania oraz wysoką średnią końcoworoczną. Realizowała tam w zakresie rozszerzonym takie zajęcia, jak: język angielski, matematyka, geografia i informatyka. Wykazywała się nie tylko wielką aktywnością poznawczą i pracowitością, ale i wieloma uzdolnieniami i zainteresowaniami. Chętnie też poświęcała czas dla innych – jako wolontariusz zaangażowana była w zajęcia hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych.


Joanna Ujczak w październiku rozpocznie studia stacjonarne na Uniwersytecie Ekonomicznym, na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych – jako kierunek wybrała ekonomię. Nauki ścisłe nie są jej jedyną pasją – wolny czas lubi poświęcać także na szkicowanie, rysowanie i fotografowanie. Czynnie uprawia jeździectwo.

Laureatce oraz jej macierzystej szkole serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

dolne t�o