górne tło

Remont dachu pilnie potrzebny

Radni z Komisji Edukacji spotkali się podczas wyjazdowego posiedzenia z dyrekcją i uczniami z Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 na os. Złotej Jesieni 16.

W szkole w 23 oddziałach uczy się 660 uczniów. W tym roku szkoła obchodzić będzie 60-lecie istnienia. Uczniowie oprócz osiągnięć kulinarnych mogą też pochwalić się osiągnięciami sportowymi. Od 2007 roku szkoła bierze udział w międzyszkolnych wymianach. Dzięki nim uczniowie jeździli m.in. do Norymbergii i Tatrzańskiej Łomnicy. Radni zwiedzili szkołę i obejrzeli pracownie, w których uczniowie zyskują praktyczną wiedzę.

– Wielką bolączką jest stan dachu szkoły. Wielokrotnie był już łatany, ale niezbędna jest jego wymiana. Po ostatnich ulewach zalewane są kolejne sale. Remontu wymagają także schody wejściowe do budynku, które nie są wyposażone w antypoślizgowe płytki. Nie mamy też podjazdu dla osób niepełnosprawnych – wymieniała najpilniejsze potrzeby szkoły jej dyrektor, Barbara Brewczyńska. Radni zgodzili się co do tego, że trzeba zapewnić szkole środki na wyżej wymienione potrzeby. – Po dyskusji z Zakładem Ekonomiki Oświaty i Wydziału Edukacji o potrzebnej kwocie trzeba ją zabezpieczyć w budżecie na 2018 rok – mówił radny Stanisław Rachwał, który wcześniej w sprawie najpotrzebniejszych remontów spotkał się z przedstawicielami szkolnej Rady Rodziców.

Anna Korfel-Jasińska, Dyrektor Wydziału Edukacji UMK podkreślała, że środków na remonty w placówkach oświatowych jest niewiele w skali budżetu na edukację. – Musimy pamiętać, że również w przyszłym roku sporo środków przeznaczonych zostanie na dostosowanie szkół do zmian związanych z reformą edukacji. Musimy liczyć na poprawki radnych do budżetu – mówiła Dyrektor Wydziału Edukacji. Na jednym z kolejnych posiedzeń komisji radnym ma zostać przedstawiona lista potrzeb remontowych, jaką do Wydziału Edukacji zgłaszają dyrektorzy szkół.

dolne t�o