górne tło

Mieszkanie plus po krakowsku

Mieszkanie plus to rządowy program, m.in. budowy dostępnych cenowo mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności. Podczas posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, radni wysłuchali informacji na temat współpracy Miasta z BGK Nieruchomości w zakresie realizacji tego programu.

Jak mówiła p.o. Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa - Katarzyna Izdebska, w ramach współpracy z BGK Nieruchomości SA Gmina Miejska Kraków wytypowała 8 nieruchomości stanowiących jej własność, na których mógłby być realizowany program Mieszkanie plus.

BGK Nieruchomości S.A. wyraziła zainteresowanie pozyskaniem nieruchomości położonej przy ul. Kolistej pomiędzy ulicami Zamiejską i Lubostroń o powierzchni ok. 2 ha. Dla nieruchomości tej złożony został wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Z przygotowanej przez UMK analizy wynika, że możliwa jest na tym terenie budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, obejmujących ok. 170 mieszkań wraz z 50 garażami i 80 miejscami postojowymi. Jednak ze względu na problemy z ustaleniem wszystkich stron postępowania – współwłaścicieli sąsiedniej działki, przylegającej do planowanego terenu inwestycji, wydanie decyzji opóźnia się.

Ponadto, wytypowanych zostało siedem kompleksów nieruchomości położonych w rejonie ul. Strażackiej i ul. Golikówka. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rybitwy Północ” nieruchomości te stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Jak mówił Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Andrzej Kulig, czynsz za mieszkanie z programu wynosić powinien ok 1300-1400 zł. Radny Bolesław Kosior zauważył, że to wcale nie jest mała kwota.

Z kolei radny Wojciech Krzysztonek pytał, czy w parze z mieszkaniami iść będzie również infrastruktura typu żłobki, parki, miejsca rekreacji dla mieszkańców? Andrzej Kulig odpowiedział, że tak, natomiast nie ma w tej sprawie konkretnych ustaleń. W związku  z tym radni zobowiązali Prezydenta Miasta do informowania ich w tym zakresie, gdy tylko pojawią się uzgodnienia.

Ponadto komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr LXVII/1666/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2017 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków - według druku nr 2211.

Na koniec radni pozytywnie zaopiniowali wykaz lokali mieszkalnych, których przejęcia na wyłączną odrębną własność w wyniku zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 54a, dochodzić będzie Gmina Miejska Kraków.

dolne t�o