górne tło

Nie oddawać ulic uniwersytetowi

Gołębia, Jagiellońska oraz Karola Olszewskiego zmienią się w parking Uniwersytetu Jagiellońskiego? Tego obawiają się radni i mieszkańcy Krakowa. Dyskutowano o tym podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury.

Prezydent Krakowa przygotował bowiem projekt uchwały dotyczący m.in. pozbawienia kategorii dróg publicznych gminnych ulic: Jagiellońskiej (na odcinku od ul. św. Anny do ul. Karola Olszewskiego), Gołębiej (od Plant do ul. Wiślnej) i ul. Karola Olszewskiego. Miałyby one stać się drogami wewnętrznymi UJ.

Według projektodawców zmiana ma służyć uporządkowaniu zasad parkowania dla przedstawicieli UJ. Ulice miałyby być całkowicie funkcjonalne jeśli chodzi o ruch pieszy. To nie przekonuje jednak mieszkańców, którzy przybyli na posiedzenie Komisji Infrastruktury, żeby wyrazić swój sprzeciw.

Jak twierdził przedstawiciel mieszkańców, miasto nie ma żadnego interesu w tym, aby oddawać uczelni ulice w zabytkowym centrum. - Pracownicy uczelni nie muszą parkować tuż przy jej budynkach. Mogą zostawić samochód na parkingu w okolicy albo w strefie płatnego postoju i tak jak inni dochodzić do pracy na piechotę – twierdzili mieszkańcy.

Ich zdanie podzielili radni, którzy negatywnie zaopiniowali projekt uchwały w tej sprawie.
 - Projekt jest sprzeczny z polityką miasta, zakładającą ograniczanie ruchu samochodowego w centrum – argumentował radny Aleksander Miszalski. Radni zgodnie twierdzili, że po oddaniu ulic uniwersytetowi zamienią się one w jeszcze większy parking dla uczelni.

dolne t�o