górne tło

Podsumowano „Lato w mieście”

To było dosyć bezpieczne lato. Tak przynajmniej wynika z  podsumowania akcji „Lato w mieście”.  Mowa o tym była podczas posiedzenia Komisji Praworządności.

Najpierw Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Bogdan Klimek mówił o dofinansowaniu przez Miasto zajęć w Parku Wodnym i wypadkach na kąpieliskach. Miasto zdecydowało się dofinansować takie zajęcia, ponieważ aktywność taka – pod czujnym okiem ratowników – jest bezpieczniejsza niż spędzanie czasu na kąpieliskach. Potwierdzają to liczby. W te wakacje utonęły 4 osoby, z czego trzy to najprawdopodobniej samobójstwa, a jedno to nieszczęśliwy wypadek.

Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Korfel-Jasińska mówiła o „Lecie w szkole”. W akcji wzięło udział 79 szkół podstawowych, w tym 6 szkół specjalnych. Miasto wydało na akcję ponad 1 mln 100 tys. zł. Dofinansowywane były też zorganizowane wyjazdy. Podpisano umowy z dziesięcioma podmiotami, w tym z harcerstwem i parafiami. Z możliwości zorganizowanego wyjazdu skorzystało trzy tysiące dzieciaków.

Komendant Miejski Policji Rafał Leśniak mówił, że w zasadzie akcja nie odbiegała od tej w roku poprzednim, wakacje przebiegały spokojnie, policjanci współpracowali ze strażą miejską, WOPR-em i strażą pożarną, a współpraca ta układała się bardzo dobrze.

Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień Adam Chrapisiński poinformował natomiast, że nie stwierdzono wzrostu ilości nietrzeźwych nieletnich.

dolne t�o