górne tło

68. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich

2500 chirurgów z Polski i zagranicy, w tym wielu zaproszonych gości z wiodących ośrodków naukowych, weźmie udział w 68. Kongresie Towarzystwa Chirurgów Polskich, który odbędzie się od 27 do 30 września w Krakowie. Miejscem obrad wybitnych klinicystów i praktyków będzie Centrum Kongresowe ICE Kraków.

Kraków jest kolebką chirurgii uniwersyteckiej i miejscem pracy wielu wybitnych chirurgów, a w tym roku staje się również gospodarzem 68. Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich organizowanego wspólnie z 21. Zjazdem Europejskiego Towarzystwa Chirurgicznego, a także z 2. Europejskim Zjazdem Rezydentów i Doktorantów szkolących się w dziedzinie chirurgii ogólnej.

Historia polskiej chirurgii sięga trzech wieków wstecz, kiedy w 1779 r. profesor Rafał Józef Czerwiakowski stworzył w Krakowie Katedrę Chirurgii Ogólnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, która była pierwszą tego rodzaju placówką na północy Europy. Współczesna chirurgia obejmuje olbrzymi wachlarz schorzeń. Paradoksalnie wzrostowi zapotrzebowania na leczenie operacyjne towarzyszy spadek liczby czynnych zawodowo chirurgów i pogłębiająca się luka pokoleniowa.

Stojąc w obliczu konieczności podjęcia działań zmierzających do szybkiej poprawy, istotnym aspektem zjazdu stanie się stworzenie młodym chirurgom możliwości nawiązania kontaktów naukowych ze specjalistami z innych krajów Europy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie kongresu.

dolne t�o