górne tło

Młodzi przystępują do działania

29 września (piątek) o godz. 18:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 rozpocznie się uroczysta sesja Młodzieżowej Rady Krakowa, inaugurująca jej V kadencję.

Przypomnijmy, że Młodzieżowa Rada Krakowa została powołana drogą uchwały przez Radę Miasta Krakowa w lutym 2014 roku. O jej powstanie zabiegały radne: Agata Tatara, Barbara Nowak, Małgorzata Jantos oraz Marta Patena. Gorącym zwolennikiem powstania MRK był również Bogusław Kośmider, przewodniczący Rady Miasta Krakowa. Koordynatorem MRK została na mocy uchwały Teresa Grzybowska, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. K.I. Gałczyńskiego. Celem działania Młodzieżowej Rady Krakowa jest kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych poprzez m.in.: rozwijanie, wspieranie i upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży, promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży, inicjowanie, wspieranie i koordynowanie samorządowej działalności młodzieży, rozpoznawanie i reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji, publicznych i pozarządowych, a także organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym.

dolne t�o