górne tło

Radni dyskutowali o KHK

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego dyskutowała między innymi na temat zmian w uchwale dotyczącej Krakowskiego Holdingu Komunalnego Spółki Akcyjnej.

Zmiany w sposobach zarządzania finansami poszczególnych spółek należących do Krakowskiego Holdingu Komunalnego spowodowało zmiany w uchwale, nad którą dyskutowali radni. Od 2014 roku spółki tworzące Podatkową Grupę Kapitałową (PGK) nie uzyskują efektu podatkowej grupy kapitałowej, ze względu na osiągnie dodatnich wyników finansowych, w tych latach przez wszystkich członków grupy, m.in. na skutek zmian w sposobie kontraktowania usług komunikacyjnych, MPK SA nie realizuje już strat, które były podstawą uzyskiwania efektu podatkowego. W związku z faktem, że żadna ze spółek obecnej PGK nie realizuje istotnej straty zasadne jest rozwiązanie PGK w obecnej formie i zawiązanie nowej poszerzonej o Agencję Rozwoju Miasta SA, której roczne straty wyniosły 21 mln zł w 2014 roku, 25 mln zł w 2015 roku oraz 18 mln zł w 2016 roku. Rozwiązanie obecnej PGK w celu utworzenie nowej grupy poszerzonej o ARM SA może skutkować uzyskaniem potencjalnych przyszłych korzyści w postaci wygenerowania dodatkowych środków na inwestycje komunalne oraz poprawy płynności finansowej w spółkach. Przyjęcie uchwały o proponowanej treści daje szanse na oszczędności w grupie kapitałowej KHK SA w kwocie do ok. 4 mln złotych rocznie.

dolne t�o