górne tło

Rada z nowym wiceprzewodniczącym

Od środy Prezydium Rady Miasta Krakowa jest czteroosobowe. Trzecim wiceprzewodniczącym został bowiem, na mocy uchwały RMK, Bolesław Kosior.

Objął wakat na tym stanowisku po odejściu z Rady Marka Lasoty, który objął stanowisko dyrektora Muzeum Armii Krajowej.

Bolesław Kosior jest radnym Krakowa od 1998 r., od pięciu kadencji. Był pierwszym przewodniczącym Rady Dzielnicy IV - Prądnik Biały

Jest Przewodniczącym Komisji Inwentaryzacyjnej, Wiceprzewodniczącym Komisji Kultury i Ochrony Zabytków oraz Przewodniczącym Zespołu opiniującego ds. wyboru ławników. Ponadto pracuje w komisjach: Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, a także Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej.

Pracował w Radzie Programowej, która przygotowała obchody 750-lecia lokacji Krakowa. Był też pełnomocnikiem Rady Miasta Krakowa ds. Światowych Dni Młodzieży, brał udział w pracach sztabu wojewody małopolskiego, przygotowującego ŚDM Kraków 2016 r., współpracował z przedstawicielami Archidiecezji Krakowskiej i z zespołem bp. Damiana Muskusa generalnego koordynatora ŚDM. W obecnej kadencji Rady Miasta był inicjatorem dekomunizacji przestrzeni publicznej w Krakowie. Pracuje w Starostwie Powiatowym w Krakowie, jako dyrektor wydziału technicznego. W latach 80. był działaczem "Solidarności".

dolne t�o