górne tło

Jubileusz Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów

Szkoła małych i dużych sukcesów – takie motto ma w swoim logotypie Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 im. Polskich Noblistów w Krakowie. W tym roku placówka świętuje 30-lecie działalności dydaktyczno-wychowawczej, więc to doskonała okazja, żeby z perspektywy czasu docenić sukcesy i wytyczyć cele na przyszłość. 29 września społeczność szkolna wzięła udział w wydarzeniach jubileuszowych: w szkole odbyła się czterogodzinna konferencja dla uczniów „Różne oblicza sukcesu”, przygotowano też program artystyczny, prezentację multimedialną o historii szkoły i warsztaty z udziałem absolwentów.

Szkoła jubilatka została założona w 1987 r. W 1994 utworzono w niej klasy integracyjne. Obecnie w podstawówce uczy się 665 uczniów, w tym około 50 uczniów skierowanych do kształcenia specjalnego w klasach integracyjnych. Łącznie to 31 oddziałów, z czego 14 to klasy gimnazjalne. W szkole pracuje 86 nauczycieli, około połowa z nich to nauczyciele dyplomowani, wysoko wykwalifikowani, z ogromnym potencjałem. Z dziećmi pracują także pedagodzy, logopeda, specjaliści EEG Biofeedback oraz specjalista tyflo-oligofrenopedagog.

Szkoła osiąga wysokie wyniki nauczania – co roku uczniowie zdobywają tytuły laureatów i finalistów w konkursach przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. Nauczyciele organizują konkursy i imprezy, zarówno wewnątrzszkolne, jak i międzyszkolne, umożliwiając uczniom zdrową rywalizację, a przede wszystkim odkrywanie i rozwijanie talentów i zainteresowań. Przykładem jest wojewódzki konkurs „Kiermasz krótkich form redakcyjnych” dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Inne akcje i programy, w szczególności wolontariat, integrują społeczność uczniowską, nauczycieli i rodziców.

W szkole aktywnie działają samorząd uczniowski i koła wolontariatu, Towarzystwo Przyjaciół Żonkila, a na każdym z etapów edukacyjnych – Zespoły Promocji Zdrowia. Placówka  uzyskała też wiele certyfikatów, m.in.: Szkoły Promującej Zdrowie, Bezpiecznej Szkoły, Szkoły Przyjaznej Żywieniu i Aktywności Fizycznej, Szkoły w Ruchu, Laboratorium Edukacyjnego ECDL, a także ogólnopolskie wyróżnienie za wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez sport i rekreację oparte na zasadach fair-play. Jubilatka jest poza tym ośrodkiem egzaminacyjnym z języka francuskiego DELF. W szkole ma siedzibę Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.

W większości klas realizowane są innowacje pedagogiczne. W edukacji wczesnoszkolnej to m.in. „Poznajemy Kraków”, „Przygoda z kulturą francuską” czy „Zdrowy podróżnik”. W starszych klasach szkoła realizuje dwie innowacje pedagogiczne w nauczaniu matematyki: „Rozszerzone nauczanie matematyki w klasie uniwersyteckiej objętej patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego” i „Wielopoziomowe nauczanie matematyki”.

Budynek szkoły przeszedł ostatnio ważne remonty: w 2014 r. – termomodernizację, w 2016 r. – adaptację magazynu na nową salę świetlicową, remont tarasów przyklasowych, przystosowanie toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych, zmianę monitoringu, remont głównego holu z wymianą oświetlenia, remont kilku sal lekcyjnych i wyposażenie dwóch z nich dla potrzeb dzieci z I etapu edukacyjnego.

W planach są jeszcze m.in.: pozyskanie dodatkowego pomieszczenia świetlicowego, wymiana starych lamp w salach i na korytarzach szkoły, dokończenie remontów tarasów, renowacja bogatej roślinności wokół szkoły.

dolne t�o