górne tło

Teatr Łaźnia Nowa ma nowego dyrektora

Ewa Wolniewicz, była szefowa TVP Wrocław, objęła stanowisko dyrektora teatru Łaźnia Nowa. W poniedziałek, 2 października Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej, kultury i promocji miasta, wręczył jej nominację dyrektorską i życzył sukcesów w realizacji nowych zadań.

Ewa Wolniewicz jest absolwentką kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim (specjalizacja: filmoznawstwo i historia sztuki). Od lat związana jest z rynkiem medialnym i audiowizualnym w Polsce. W latach 2013–2016 pełniła funkcję dyrektora TVP SA - oddział we Wrocławiu. Wcześniej pracowała jako dziennikarka i redaktorka. W ciągu ostatniego półtora roku tworzyła we Wrocławiu telewizję lokalną Echo 24 i była jej redaktor naczelną.

Prezydent Krakowa szukał na stanowisko dyrektora naczelnego osoby z doświadczeniem w administrowaniu kulturą. Nowego dyrektora miasto nie musiało wybierać w drodze konkursu. Prowadzono rozmowy z kilkoma kandydatami. Dotychczasowy szef Łaźni Nowej Bartosz Szydłowski nadal będzie pracował w teatrze – jako zastępca dyrektora ds. artystycznych.

Do podstawowych obowiązków dyrektor Ewy Wolniewicz będzie należało w szczególności: kierowanie sprawami działalności podstawowej i administracyjnej, prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi teatru, poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej placówki, zarządzanie kadrami, sprawowanie kontroli zarządczej w instytucji, a także zatwierdzanie uzgodnionych z zastępcą dyrektora ds. artystycznych planów repertuarowych teatru.

Teatr Łaźnia Nowa realizuje obecnie duże zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii” o wartości prawie 20 mln zł.

dolne t�o