górne tło

Młodzież Krakowa wybrała swą radę po raz piąty

Młodzieżowa Rada Krakowa w piątek rozpoczęła piątą kadencję! Podczas pierwszej sesji w sali obrad Rady Miasta Krakowa, 29 września, uczniowie zasiadający w ławach MRK wybrali prezydium.

Młodzieżowej Radzie Krakowa przewodniczy Patryk Brózda z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza. Jego zastępcami zostali: Izabella Rakowska z Zespołu Szkół nr 1, Szymon Skalski z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej oraz Hubert Orlicki z Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1. Sekretarzem został Paweł Wołkanowski z Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1.

- Chciałbym, aby projekt przyciągał osoby, które w przyszłości będą zainteresowane działaniem samorządowym. Młodzi inaczej patrzą na Kraków, więc mam nadzieję, że dzięki nim pojawią się nowe pomysły, które będą mogły być wcielone w życie przez „dorosłą” radę. To dodatkowy, kreatywny strumień rozwiązań dla miasta – mówi Bogusław Kośmider, przewodniczący Rady Miasta Krakowa. Młodzieżowi radni chętnie współpracują z innymi młodymi samorządowcami z całej Polski. Wymieniają doświadczenia na ogólnopolskich konferencjach i ciekawe pomysły chętnie wdrażają lokalnie. Przewodniczący Młodzieżowej Rady Krakowa trzeciej kadencji Konrad Grybel był między innymi inicjatorem pomysłu stworzenia szkoleń, z tego, jak bronić się przed atakami terrorystycznymi.

Młodzieżowa Rada Krakowa V kadencji swoją działalność zainicjowała od spotkania z Młodzieżowym Parlamentem Lipska, który gościł w Krakowie. Młodzi rajcy prowadzili rozmowy, które zaowocowały decyzją o współpracy rad w zakresie wymiany doświadczeń. Zostali także wstępnie zaproszeni do Lipska.

Przypomnijmy, że Młodzieżowa Rada Krakowa została powołana do życia uchwałą Rady Miasta Krakowa z 19 lutego 2014 r. Można powiedzieć, że Młodzieżowa Rada Krakowa powstała ponad politycznymi podziałami. O jej powstanie zabiegały bowiem radne: Agata Tatara, Barbara Nowak (ówczesna radna, dziś Małopolski Kurator Oświaty), Małgorzata Jantos oraz Marta Patena. Gorącym zwolennikiem powstania MRK był również Bogusław Kośmider, przewodniczący Rady Miasta Krakowa. Koordynatorem MRK została na mocy uchwały Teresa Grzybowska, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. K.I. Gałczyńskiego. Celem działania Młodzieżowej Rady Krakowa jest kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych poprzez m.in.: rozwijanie, wspieranie i upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży, promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży, inicjowanie, wspieranie i koordynowanie samorządowej działalności młodzieży, rozpoznawanie i reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji, publicznych i pozarządowych, a także organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym. (KMM)

Więcej informacji na stronie Młodzieżowej Rady Krakowa.

dolne t�o