górne tło

Medal dla duszpasterza

4 października, w środę o godz. 12 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 odbędzie się uroczysta sesja RMK, zwołana z okazji wręczenia Srebrnego Medalu Cracoviae Merenti ojcu profesorowi Janowi Andrzejowi Kłoczowskiemu OP.

Ojciec Jan Andrzej Kłoczowski wpisuje się w poczet wybitnych, znanych i uznanych uczonych krakowskich. Od wielu lat jest bardzo znaczącym przedstawicielem zarówno Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, jak i Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów. Jako znakomity filozof religii, członek Prezydium Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, włożył istotny wkład w rozwój krakowskiej szkoły filozofii religii. Prof. Jan Andrzej Kłoczowski zapisuje niezwykle ważne karty ostatnich 50 lat historii Krakowa nie tylko jako znakomity uczony, wykładowca i autor wielu znaczących publikacji naukowych, lecz równocześnie i przede wszystkim jako wybitny duszpasterz akademicki w Akademickim Ośrodku Duszpasterskim „Beczka”, wychowawca wielu pokoleń Polaków. W czasach PRL-u był jednym z najbardziej znanych i cenionych duszpasterzy akademickich, który odważnie kształtował w młodych ludziach piękne charaktery oraz budził w nich potrzebę życia w wolności i odpowiedzialności za Ojczyznę. Zawsze służył pomocą drugiemu człowiekowi, o czym świadczy fakt, iż 13 grudnia 1981 roku, z narażeniem życia zorganizował Komitet Pomocy dla Osób Aresztowanych i Internowanych. Wskutek tego sam został aresztowany i osadzony w więzieniu. Po przełomie społeczno-politycznym prof. Jan Andrzej Kłoczowski OP czynnie włączył się z w rozwój Uczelni Dominikańskiej w Krakowie i Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz istotnie wspierał, a nawet tworzył promocję wydawnictw naukowych, popularno-naukowych i religijnych.

Medal „Cracoviae Merenti” to najwyższe odznaczenie, jakie nadaje miasto. Rada Miasta Krakowa przyznaje go na wniosek Komisji złożonej z trzech najbardziej godnych zaufania krakowskich osób, czyli Metropolity Krakowskiego, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Prezydenta Miasta. Pierwszy - i jedyny Złoty, przyznany osobie medal otrzymał Ojciec Święty Jan Paweł II. Pozostali laureaci to grono postaci o niekwestionowanych zasługach.

dolne t�o