górne tło

Porozmawiają o przemysłowych źródłach zanieczyszczenia powietrza

W czwartek, 5 października o 18.00, w salach Urzędu Miasta Krakowa: Lea i Kupieckiej przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 odbędzie się kolejna debata „Forum Na Rzecz Czystego Powietrza” – cyklu spotkań tematycznych, służących wypracowaniu pomysłów, a także analizie rozwiązań mających na celu poprawę jakości powietrza w Krakowie.

Debata będzie poświęcona kwestii emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł przemysłowych zlokalizowanych na terenie Nowohuckiego Obszaru Gospodarczego.

Więcej informacji o cyklu spotkań na stronie internetowej Miejskiego Centrum Dialogu.

dolne t�o