górne tło

Dziś upływa termin rozliczenia dotacji wymiany pieców

Ważna informacja dla mieszkańców Krakowa. Punkt informacyjno-doradczy przy al. Powstania Warszawskiego 10 dziś będzie otwarty dłużej. Wszyscy zainteresowani złożeniem wniosku o rozliczenie dotacji na zmianę systemu ogrzewania mogą dostarczyć niezbędne dokumenty od godz. 7.30 do 20.00.  

W związku ze zbliżającym się ostatecznym terminem składania wniosków rozliczeniowych na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na proekologiczne oraz na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i pomp ciepła), który upływa 10 października br., Urząd Miasta Krakowa podjął decyzję o wydłużeniu czasu pracy punktu informacyjno-doradczego mieszczącego się przy al. Powstania Warszawskiego 10.

10 października punkt ten otwarty będzie w godzinach 7.30-20.00. Poza wyznaczonym terminem punkt obsługuje mieszkańców między 7.30 a 18.00.

Ponadto informujemy, że dokumenty można składać także:

Dokumenty można także przesyłać pocztą na adres Wydziału Kształtowania Środowiska UMK, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków. Za termin złożenia rozliczenia uważa się datę stempla pocztowego.

Przypominamy, że wnioski rozliczeniowe należy złożyć do 10 października tego roku. Niezłożenie dokumentów rozliczeniowych lub złożenie ich po wyznaczonym terminie, będzie skutkować odmową wypłaty dotacji.

dolne t�o