górne tło

Remont torowiska na ul. Wielickiej w stronę Kurdwanowa

Do wtorku, 24 października do ok. 4.00, w związku z remontem torowiska na skrzyżowaniu ulic Wielickiej i Nowosądeckiej, został wyłączony ruch tramwajowy na odcinku Bieżanowska-Kurdwanów.

W tym czasie zostały wprowadzone zastępujące zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

Bilety okresowe wykupione na linie 6, 24, 50, 204, 224 i 244 zachowują ważność na stałych i zmienionych trasach tych linii, a ponadto:

Bilety okresowe wykupione na linię 6 zachowują ważność:

we wszystkich autobusach na odcinku Kurdwanów / Nowosądecka / Bieżanowska – Konopnickiej – Jubilat;

Bilety okresowe wykupione na linię 13 zachowują ważność:

Bilety okresowe wykupione na linię 24 zachowują ważność:

we wszystkich autobusach na odcinku Kurdwanów/Nowosądecka/Bieżanowska – Konopnickiej – Plac Inwalidów/Biprostal/Bronowice Wiadukt;

Bilety okresowe wykupione na linię 50 zachowują ważność:

na trasie linii 184/484 na odcinku Kurdwanów – Rondo Mogilskie.

dolne t�o