górne tło

Program Kraków dla Rodziny N

Od 5 listopada 2018 r. przyjmowane są wnioski o wydanie Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem w ramach Programu Kraków dla Rodziny "N" w nowej formule!

Program pod nazwą Kraków dla Rodziny „N” został wprowadzony uchwałą Nr LXXIII/1763/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2017 r. (z późn.zm.). Jest elementem polityki społecznej Gminy Miejskiej Kraków i ma na celu wspieranie rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Potwierdzeniem przysługujących w ramach programu zniżek, ulg, preferencji i uprawnień jest ważna Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem, wydawana w formie spersonalizowanej karty identyfikacyjnej.

Do korzystania z programu uprawnione są:

- rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem zamieszkałe i wspólnie gospodarujące na terenie Gminy Miejskiej Kraków;

- dorosłe dzieci niepełnosprawne wraz z opiekunem faktycznym lub dwoma opiekunami faktycznymi, jeżeli wspólnie zamieszkują i gospodarują na terenie Gminy Miejskiej Kraków;

- placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego prowadzone przez Gminę Miejską Kraków lub na jej zlecenie.

 

Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem otrzymują:

1) dziecko niepełnosprawne oraz rodzeństwo dziecka niepełnosprawnego, po ukończeniu 4 roku życia;

2) uprawnieni członkowie rodzin, w których wychowywane jest dziecko niepełnosprawne;

3) uprawnione dzieci niepełnosprawne umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego po ukończeniu 4 roku życia oraz opiekunowie placówek;

4) dorosłe dziecko niepełnosprawne;

5) rodzic, rodzice, opiekun faktyczny dorosłego dziecka niepełnosprawnego lub dwóch opiekunów faktycznych dorosłego dziecka niepełnosprawnego.

Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem wydawana jest lub termin jej ważności jest przedłużany bezpłatnie, po weryfikacji złożonego, kompletnego wniosku, na okres obowiązywania posiadanego przez niepełnosprawne dziecko orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, nie dłużej jednak niż na okres 5 lat.

 

Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem upoważnia przede wszystkim do:

- 100 % ulgi w korzystaniu z Komunikacji Miejskiej w Krakowie,

- co najmniej 50 % zniżki w opłatach za bilety wstępu m.in. do miejskich teatrów, muzeów, oraz na miejskie baseny,

- ulgi w wysokości 0,50 zł za korzystanie przez dziecko w wieku do lat 5 z nauczania, wychowania i opieki za każdą dodatkową godzinę, przekraczającą 5 godzin dziennie. Dla rodzin objętych zarówno programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ jak i programem pn. Kraków dla Rodziny „N” opłata wynosi 0 zł

- dzieci z rodzin objętych Krakowską Kartą Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem przyjmowane są do żłobków poza kolejnością oraz rodzice/opiekunowie zwolnieni są z opłaty za pobyt dziecka w żłobku (opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi 199 zł miesięcznie),

- wolnego wstępu dla dzieci niepełnosprawnych do krakowskiego ZOO (dla pozostałych członków rodziny 50 % zniżki),

- bezpłatnego wejścia do wszystkich oddziałów Muzeum Narodowego w Krakowie,

- 70 % zniżki na wybrane wydarzenia realizowane przez Krakowskie Biuro Festiwalowe,

- korzystania z katalogu oferty prywatnych podmiotów.

 

Sprawę załatwia:

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa:

ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, w godzinach: 7.40-15.30

tel.: 12 616 52 93

e-mail: RodzinaN@um.krakow.pl

 

 

PDFREGULAMIN

PDFWNIOSEK O WYDANIE/PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI

PDFWNIOSEK O DUPLIKAT

PDFUCHWAŁA NR LXXIII/1763/17

PDFUCHWAŁA NR CVIII/2837/18

 

 

Uwaga: Przy składaniu wniosku o wydanie karty niezbędne są ZDJĘCIA członków rodziny ubiegających o kartę (z wyjątkiem dzieci do 4 roku życia).