górne tło

Ruszył Program Kraków dla Rodziny N

Już od dzisiaj 2 listopada są przyjmowane wnioski o wydanie Karty Rodziny z Dzieckiem Niepełnosprawnym w ramach Programu Kraków dla Rodziny "N"

Program pod nazwą Kraków dla Rodziny „N” został wprowadzony uchwałą nr LXXIII/1763/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2017 r. Jest elementem polityki społecznej Gminy Miejskiej Kraków i ma na celu wspieranie rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Potwierdzeniem przysługujących w ramach programu zniżek, ulg, preferencji i uprawnień jest ważna Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem, wydawana w formie spersonalizowanej karty identyfikacyjnej.

Do korzystania z programu uprawnione są:

- rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Kraków,

- placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego prowadzone przez Gminę Miejską Kraków lub na jej zlecenie.

Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem otrzymują:

- niepełnosprawne dziecko do ukończenia 25 roku życia, posiadające odpowiednio aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

- rodzeństwo dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej,

- uprawnieni członkowie rodzin, w których wychowywane jest dziecko niepełnosprawne,

- uprawnione dzieci niepełnosprawne umieszczone w placówkach,

- opiekunowie placówek.

Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem wydawana jest lub termin jej ważności jest przedłużany bezpłatnie, po weryfikacji złożonego, kompletnego wniosku, na okres obowiązywania posiadanego przez niepełnosprawne dziecko orzeczenia
o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, nie dłużej jednak niż na okres 5 lat.

Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem upoważnia przede wszystkim do:

- 100 % ulgi w korzystaniu z Komunikacji Miejskiej w Krakowie,

- co najmniej 50 % zniżki w opłatach za bilety wstępu m.in. do miejskich teatrów, muzeów, oraz na miejskie baseny,

- ulgi w wysokości 0,50 zł za korzystanie przez dziecko w wieku do lat 5 z nauczania, wychowania i opieki za każdą dodatkową godzinę, przekraczającą 5 godzin dziennie. Dla rodzin objętych zarówno programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ jak i programem pn. Kraków dla Rodziny „N” opłata wynosi 0 zł

- dzieci z rodzin objętych Krakowską Kartą Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem przyjmowane są do żłobków poza kolejnością oraz rodzice/opiekunowie zwolnieni są z opłaty za pobyt dziecka w żłobku (opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi 199 zł miesięcznie),

- wolnego wstępu dla dzieci niepełnosprawnych do krakowskiego ZOO (dla pozostałych członków rodziny 50 % zniżki),

- bezpłatnego wejścia do wszystkich oddziałów Muzeum Narodowego w Krakowie,

- 70 % zniżki na wybrane wydarzenia realizowane przez Krakowskie Biuro Festiwalowe,

- korzystania z katalogu oferty prywatnych podmiotów.

 

Sprawę załatwia:

 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Krakowa:

1) ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków, w godzinach: 7.40-15.30

 

 

 

WNIOSEK O WYDANIE KARTY

WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU KARTY

PROGRAM KRAKÓW DLA RODZINY "N"

REGULAMIN

WZÓR KARTY

Uwaga: Przy składaniu wniosku o wydanie karty niezbędne są zdjęcia członków rodziny ubiegających o kartę (z wyjątkiem dzieci do 4 roku życia).

 

 

dolne t�o