górne tło

Komunikacja Miejska

Karta Rodziny "N" uprawnia rodziców, dziecko/ci niepełnosprawne i ich pełnosprawne rodzeństwo do korzystania z bezpłatnych przejazdów Komunikacją Miejską w Krakowie. Uprawnienie to zostało wprowadzone uchwałą NR LXXXV/2113/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 października 2017 r.

 

 

 

Ponadto, na podstawie uchwały NR CVII/2788/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 lipca 2018 r., osoby posiadające Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem mogą (po udokumentowaniu uprawnienia), uzyskać imienny bilet wolnej jazdy, zapisany na nośniku w formie spersonalizowanej karty elektronicznej. Taki bilet umożliwia korzystanie z systemu "Parkuj i Jedź" (P&R).

Tramwaj