górne tło

Komunikacja Miejska

Karta Rodziny "N" uprawnia rodziców, dziecko/ci niepełnosprawne i ich pełnosprawne rodzeństwo do korzystania z bezpłatnych przejazdów Komunikacją Miejską w Krakowie. Uprawnienie to zostało wprowadzone uchwałą NR LXXXV/2113/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 października 2017 r.

Tramwaj