górne tło

Informacje o partnerstwie w programie Kraków dla Rodziny N

Zapraszamy wszystkie firmy i instytucje do Partnerstwa w programie Kraków dla Rodziny „N”. Jedynym warunkiem przystąpienia do programu jest ustalenie specjalnej oferty rabatowej dla krakowskich rodzin, posiadających Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem.

Przedsiębiorco, Ty też możesz wesprzeć krakowskie rodziny z dziećmi z niepełnosprawnościami

Korzyści:

- bezpłatna reklama poprzez umieszczenie informacji o firmie/instytucji partnerskiej w materiałach promocyjnych programu oraz w wykazie Partnerów programu na stronie internetowej http://www.krakow.pl/bezbarier/kkrn

- promocja podczas wydarzeń organizowanych przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, w szczególności przez Referat ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami

- możliwość wykorzystania oznakowania programu we własnych materiałach reklamowych, na stronie internetowej czy w mediach społecznościowych

- możliwość posługiwania się naklejką „Tutaj honorujemy Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem”

- pozyskanie nowych klientów oraz budowanie z nimi długotrwałej relacji

- kreowanie pozytywnego wizerunku firmy poprzez wspieranie rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością

- udział w konkursie "Kraków Bez Barier" w kategorii "Najlepsza firma wspierająca Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem"

 

Chcesz wiedzieć więcej?

Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa

ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków

e-mail: RodzinaN@um.krakow.pl

tel.: 12 616 52 83 lub 12 616 51 18