górne tło

Wernisaż wystawy „Żegota - ukryta pomoc”

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza w środę, 15 listopada, o godz. 18 do Fabryki Emalia Oskara Schindlera na wernisaż wystawy czasowej „Żegota. Ukryta pomoc”. Ekspozycja jest poświęcona ludziom zaangażowanym w działalność Rady Pomocy Żydom na terenie Generalnego Gubernatorstwa.

Wystawa jest podzielona na trzy zasadnicze części. Pierwsza jest wprowadzeniem w tematykę Zagłady Żydów. Przedstawia postawy społeczeństwa polskiego wobec zagłady, różne formy pomocy, zarówno indywidualnej jak i zorganizowanej. Szczególnie istotnym elementem tej części jest historia krakowskiej Rady Pomocy Żydom, jej metody działania oraz strategie ratowania ludzkiego życia.

Druga część skupia się  na indywidualnych historiach pomocy z Krakowa i Małopolski, a także prezentuje warunki życia w ukryciu. Jej narracja jest prowadzona z perspektywy osób udzielających i szukających schronienia.

Ostatnia część w formie podsumowania prezentuje historię lat powojennych, aż do czasów współczesnych, stawia pytania dotyczące uniwersalnego przesłania Żegoty, przedstawi podejmowane próby upamiętnienia działalności Rady Pomocy Żydom.

Integralną częścią ekspozycji jest katalog przedstawiający m.in. historia krakowskiej Rady Pomocy Żydom, a także niepublikowane dotąd indywidualne historii ukrywania się i ratowania.

Wystawa będzie czynna do lipca 2018 roku.

Wydarzenia towarzyszące wystawie na listopad i grudzień 2017 rok:

dolne t�o