górne tło

XXVI Aukcja Wielkiego Serca już za nami

Zdzisław Beksiński, Jan Berdyszak, Rafał Bujnowski, Stanisław Dróżdż, Edward Dwurnik, Stefan Gierowski i Ryszard Horowitz – to m.in. ich dzieła można było wylicytować w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” podczas XXVI Aukcji Wielkiego Serca.

Aukcja była niecodzienną okazją do nabycia prac ponad stu polskich artystów. Dochód zasili Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Jana Matejki. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Wielkie Serce. Katalog aukcyjny oraz więcej informacji na stronie stowarzyszenia Wielkie Serce: www.wielkieserce.pl.

Wydarzenie było wyjątkowe dla miłośników i kolekcjonerów polskiej sztuki współczesnej. To kolejna szansa obcowania z dziełami artystów, którzy tworzą kanon, są „żywą encyklopedią” grafiki i malarstwa polskiego.

Pieniądze uzyskane z dotychczasowych licytacji pozwoliły realizować program wyjazdów terapeutyczno-rehabilitacyjnych podopiecznych. Wielu z nich po raz pierwszy w życiu zobaczyło morze i góry. Oprócz wyjazdów Stowarzyszenie prowadzi akcję pomocy najbiedniejszym wychowankom, poprawiono bazę dydaktyczną ośrodka, warunki mieszkaniowe dzieci mieszkających w internacie, dzięki wsparciu stowarzyszenia młodzież wyjeżdża na zawody sportowe, obozy sportowe, dla wychowanków założono sekcję narciarską, jak również drużynę, która z sukcesami startuje w olimpiadach specjalnych. Każda zdobyta złotówka wydawana jest z ogromną rozwagą i troską. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. Jana Matejki uczy się 150 dzieci, z których 40 mieszka w internacie. Są to dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, bardzo często pochodzące z rodzin biednych.

26-aukcja

dolne t�o