górne tło

Znamy godziny pracy aptek w 2018 roku

6 grudnia podczas sesji Rady Miasta Krakowa radni podjęli decyzję w sprawie rozkładu godzin pracy – na lata 2018–2020 – krakowskich aptek ogólnodostępnych.

Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. na terenie Krakowa będzie obowiązywał nowy rozkład pracy aptek ogólnodostępnych, w tym aptek całodobowych. Czas pracy aptek ogólnodostępnych na lata 2018–2020 określony został z uwzględnieniem informacji o adresach aptek oraz godzinach pracy od poniedziałku do piątku, w sobotę i niedzielę, a także w dniach zwyczajowo przedświątecznych, tj. Wielka Sobota (31 marca 2018 r., 20 kwietnia 2019 r., 11 kwietnia 2020 r.), wigilia świąt Bożego Narodzenia oraz Sylwester.

Od 1 stycznia 2018 roku na terenie Krakowa całodobowe dyżury w pełnym zakresie usług farmaceutycznych będą zapewniały następujące apteki:

Na jedną aptekę zlokalizowaną na terenie Krakowa obecnie przypada 2 377 mieszkańców. Zgodnie ze stanem na dzień 17 stycznia 2017 r., na terenie Krakowa funkcjonowało 316 aptek ogólnodostępnych, w tym 10 całodobowych, a obecnie – wg stanu na 10 października – funkcjonują 322 apteki, w tym 10 całodobowych, co stanowi wystarczające zabezpieczenie w zaopatrzenie mieszkańców Krakowa w koniecznym zakresie usług farmaceutycznych. Liczba aptek całodobowych zabezpiecza dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Apteki pracujące w systemie całodobowym znajdują się w łatwo dostępnych komunikacyjnie punktach Gminy Miejskiej Kraków.

W sprawie projektu uchwały przeprowadzone zostały w dniach 13–27 października br. konsultacje społeczne oraz uzyskano pozytywną opinię Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie. Wykaz aptek ogólnodostępnych z rozkładem godzin ich pracy i wykaz aptek całodobowych na lata 2018–2020 zostały opublikowane na stronach Magicznego Krakowa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, a informacje o pracy aptek będą aktualizowane kwartalnie w każdym roku.

dolne t�o