górne tło

Telefoniczna informacja medyczna – pomoc o każdej porze

12 661 22 40 – to numer Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej. Mieszkańcy Krakowa mogą uzyskać tam informacje m.in. o bezpłatnych badaniach oraz o usługach świadczonych przez placówki medyczne. W tym roku z infolinii skorzystało około 130 000 krakowian.

Numer 12 661 22 40 działa we wszystkie dni w roku. Przeznaczony jest dla mieszkańców Krakowa. Informacje są codziennie aktualizowane, zaś usługa świadczona jest za pomocą bezpośrednich stanowisk informacyjnych – nieautomatycznych. Koszt połączenia telefonicznego nie jest wyższy niż standardowy koszt połączeń telefonicznych i jest naliczany od momentu uzyskania połączenia z osobą udzielającą informacji.

Bezpłatne informacje, przez całą dobę i we wszystkie dni tygodnia, udzielane są na temat adresów i numerów telefonów świadczeniodawców wraz ze wskazaniem rodzaju udzielanych świadczeń medycznych z zakresu:

Bezpłatne informacje udzielane są również w zakresie adresów i numerów telefonów:

Informacje dotyczą jedynie podmiotów (świadczeniodawców, ośrodków, realizatorów, organizacji) działających na terenie Krakowa. Bezpłatne informacje obejmują także informacje w zakresie dostępności do świadczeń medycznych (czas oczekiwania na wykonanie usługi medycznej) u świadczeniodawców.

Nadzór nad działalnością Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej sprawuje Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK (tel. 12 616 94 96). Miesięcznie udzielanych jest średnio ok. 10 500 informacji.