górne tło

W weekend zmiany w organizacji ruchu tramwajowego w Łagiewnikach

10 i 11 marca w związku z wymianą zwrotnic i koniecznością częściowego wyłączenia ruchu na węźle Łagiewniki wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej.

Zmiany dotyczyć będą:

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

Bilety okresowe wykupione na linię 11 zachowują ważność we wszystkich pojazdach na trasie stałej i objazdowej tej linii, a także na trasie linii 178 na odcinku Podgórze SKA – Lipińskiego.

dolne t�o