górne tło

W Krakowie trwa rekrutacja do przedszkoli

1 marca ruszył nabór do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019. Rodzice mogą składać wnioski do 30 marca. Wyniki pierwszego etapu rekrutacji poznamy 27 kwietnia.

Nabór do samorządowych placówek odbywa się za pomocą elektronicznego serwisu rekrutacyjnego Formico. Najpierw należy wypełnić elektroniczny wniosek (instrukcja dostępna w systemie), a następnie wydrukować go, podpisać i zanieść do placówki wpisanej na pierwszym miejscu listy priorytetów, tzw. pierwszego wyboru. Wnioski można składać w przedszkolach i szkołach w godzinach ustalonych przez dyrektorów. Niezłożenie wniosku w terminie do 30 marca jest równoznaczne z niewzięciem udziału w rekrutacji.

Oferta przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych obejmuje, według stanu na wtorek, 6 marca, 18 070 miejsc. Ta liczba nie uwzględnia miejsc dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziałach integracyjnych i specjalnych, dla których rekrutacja prowadzona jest na odrębnych zasadach.

Samorządową sieć przedszkolną w istotny sposób uzupełniają niesamorządowe publiczne przedszkola i punkty przedszkolne (tzw. za złotówkę) – przygotowano w nich około 5500 miejsc. Oddziały przedszkolne w niesamorządowych publicznych szkołach podstawowych dysponują około 30 miejscami. Przypomnijmy, że od grudnia 2015 roku, kiedy Rada Miasta Krakowa, wprowadziła stawkę dotacji dla przedszkoli niesamorządowych publicznych w wysokości 115 proc., liczba takich placówek wzrosła z 18 do 73, a liczba uczęszczających do nich dzieci zwiększyła się do ponad 5 tysięcy. Od kwietna tego roku stawka dotacji zostanie jeszcze podwyższona do 120 proc.

W niepublicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych jest około 8100 miejsc, a w oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych – około 135 miejsc.

Liczba dzieci w wieku przedszkolnym (roczniki 2012–2015) w Krakowie wynosi 31 926. Według roku urodzenia: 2012 r. – 7736; 2013 r. – 7830; 2014 r. – 8108; 2015 r. – 8252. Dzieci z rocznika 2012 to sześciolatki, które mają obowiązek realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego.

Terminarz rekrutacji:

Kryteria i zasady naboru dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

dolne t�o