górne tło

Rekrutacja do przedszkoli

30 marca zakończył się termin składania wniosków do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019. Wyniki pierwszego etapu rekrutacji poznamy 27 kwietnia.

Nabór do samorządowych placówek odbywał się za pomocą elektronicznego serwisu rekrutacyjnego Formico. Najpierw należało wypełnić elektroniczny wniosek (instrukcja dostępna w systemie), a następnie wydrukować go, podpisać i zanieść do placówki wpisanej na pierwszym miejscu listy priorytetów, tzw. pierwszego wyboru. Wnioski można było składać w przedszkolach i szkołach w godzinach ustalonych przez dyrektorów. Niezłożenie wniosku w terminie do 30 marca było równoznaczne z niewzięciem udziału w rekrutacji.

Oferta przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych obejmuje, według stanu na wtorek, 6 marca, 18 070 miejsc. Ta liczba nie uwzględnia miejsc dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziałach integracyjnych i specjalnych, dla których rekrutacja prowadzona jest na odrębnych zasadach.

Samorządową sieć przedszkolną w istotny sposób uzupełniają niesamorządowe publiczne przedszkola i punkty przedszkolne (tzw. za złotówkę) – przygotowano w nich około 5500 miejsc. Oddziały przedszkolne w niesamorządowych publicznych szkołach podstawowych dysponują około 30 miejscami. Przypomnijmy, że od grudnia 2015 roku, kiedy Rada Miasta Krakowa, wprowadziła stawkę dotacji dla przedszkoli niesamorządowych publicznych w wysokości 115 proc., liczba takich placówek wzrosła z 18 do 73, a liczba uczęszczających do nich dzieci zwiększyła się do ponad 5 tysięcy. Od kwietna tego roku stawka dotacji zostanie jeszcze podwyższona do 120 proc.

W niepublicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych jest około 8100 miejsc, a w oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych – około 135 miejsc.

Liczba dzieci w wieku przedszkolnym (roczniki 2012–2015) w Krakowie wynosi 31 926. Według roku urodzenia: 2012 r. – 7736; 2013 r. – 7830; 2014 r. – 8108; 2015 r. – 8252. Dzieci z rocznika 2012 to sześciolatki, które mają obowiązek realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego.

Terminarz rekrutacji:

Kryteria i zasady naboru dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

dolne t�o