górne tło

Sport pomaga zerwać z uzależnieniem

Styczniowa konferencja szkoleniowa „Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez sport i edukację”, zorganizowana przez miasto, cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że nie dla wszystkich starczyło miejsca. Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień i Wydział Sportu UMK zorganizowały więc drugą edycję. Tym razem uczestnicy, prawie 300 osób, zaproszeni zostali 13 marca do Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego.

To konferencja dla trenerów, instruktorów sportowych i nauczycieli współpracujących z Gminą Miejską Kraków w ramach realizacji wspólnych projektów sportowych, m.in. w ramach klubów sportowych, Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego oraz międzyszkolnych ośrodków sportowych. Spotkanie ma uporządkować i wzbogacić wiedzę osób, które prowadzą systematyczne zajęcia z dziećmi i młodzieżą, finansowane ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Jaki wpływ na organizm młodego człowieka mają alkohol, narkotyki i substancje psychoaktywne? Jakie ryzyko wiążę się z „dopalaniem” w sporcie? Jak postępować z dzieckiem, którego rodzina boryka się z problemem uzależnienia lub przemocy? Na te pytania odpowiadają zaproszeni specjaliści, m.in. lekarze, terapeuci, policjanci.

Szkolenie otworzyła zastępca prezydenta Krakowa ds. edukacji i sportu Katarzyna Król. – Jesteście Państwo autorytetami dla młodzieży, z którą pracujecie, i to do was często młodzi ludzie zwracają się ze swoimi problemami. Cel tej konferencji jest taki, aby wyposażyć was w wiedzę i praktyczne wskazówki, które pomogą wam rozpoznawać ryzyko uzależnienia wśród młodych ludzi i mu przeciwdziałać – powiedziała wiceprezydent, zwracając się do trenerów i trenerek sportowych.

Wykład inauguracyjny, poświęcony rozwojowi i dojrzewaniu młodych ludzi, wygłosił Maciej Pilecki, kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum UJ. Podczas dwóch sesji zaplanowano takie tematy, jak: specyfika współczesnej sceny narkotykowej w Polsce, cyberprzemoc i cyberprzestępstwa, spożycie alkoholu i konsumpcja substancji psychoaktywnych. Konferencja zakończy się dyskusją i rozdaniem certyfikatów.

Więcej o programie konferencji na stronie internetowej MCPU.

OTO FOTOKRONIKA MIASTA KRAKOWA

Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez sport i edukację

dolne t�o