górne tło

Program Kraków dla Rodziny N z nagrodą

Miasto Kraków zostało wyróżnione i otrzymało nagrodę w ogłoszonym przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego Konkursie Samorząd Równych Szans edycja 2017 za pomoc osobom niepełnosprawnym. Nagroda została przyznana za opracowanie i wdrożenie programu Kraków dla Rodziny "N".

DYPLOM

dolne t�o