górne tło

Nadciśnienie tętnicze – zrób bezpłatne badania

W czwartek, 17 maja, na placu Szczepańskim w godz. 12.00–19.00 odbędzie się akcja bezpłatnych pomiarów ciśnienia tętniczego. Będzie też można uzyskać informacje na temat niefarmakologicznego leczenia oraz zapobiegania chorobom układu sercowo-naczyniowego.

Akcja odbędzie się w ramach obchodów Światowego Dnia Nadciśnienia Tętniczego. Inicjatorem wydarzenia jest Światowa Liga Nadciśnienia Tętniczego oraz Międzynarodowe Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego.

Po raz pierwszy obchody Światowego Dnia Nadciśnienia Tętniczego obchodzono w maju 2005 roku, od tego czasu na całym świecie 17 maja odbywają się liczne wydarzenia mające na celu zachęcanie mieszkańców wszystkich krajów do podejmowania działań zapobiegających nadciśnieniu oraz zwiększających wykrywalność i skuteczność leczenia nadciśnienia, które jest najsilniejszym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego odpowiedzialnym za zagrażające życiu powikłania takie jak zawał serca, udar mózgu czy niewydolność krążenia. Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia nadciśnienie tętnicze z uwagi na swoje rozpowszechnienie oraz konsekwencje zdrowotne jest główną pojedynczą przyczyną śmiertelności na świecie.

W Polsce, zgodnie z aktualnymi danymi z badania NATPOL-2011 na nadciśnienie tętnicze choruje 31 proc. społeczeństwa (9 milionów osób). Niestety, wykrywalność nadciśnienia, zdefiniowana jako odsetek osób z nadciśnieniem, które wiedzą, że chorują na tę chorobę, oceniono w tym badaniu na 66 proc., co oznacza to że jedna trzecia osób nie ma świadomości swojej choroby. Co więcej, chorzy z rozpoznanym nadciśnieniem często nie podejmują lub rezygnują z leczenia, a nawet osoby leczone często nie osiągają docelowych wartości ciśnienia.

Inicjatywa Krakowskiego Oddziału Nadciśnienia Tętniczego oraz I Kliniki Kardiologii, Elektrokardiologii oraz Nadciśnienia Tętniczego UJ CM w postaci obchodów Światowego Dnia Nadciśnienia Tętniczego wpisuje się w program działań Międzynarodowego Towarzystwa Nadciśnienia „May Measurement Month” („Maj miesiącem mierzenia ciśnienia”).

Głównym celem jest propagowanie wiedzy o nadciśnieniu tętniczym, znajomości własnych wartości ciśnienia tętniczego krwi oraz znajomości zasad prewencji chorób układu krążenia i niefarmakologicznego leczenia nadciśnienia.

W ubiegłym roku zorganizowano specjalną kampanię informacyjną, a studenci Wydziału Lekarskiego i lekarze specjaliści z I Kliniki Kardiologii, Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego UJ CM na placu Szczepańskim wykonywali wszystkim zainteresowanym pomiary ciśnienia tętniczego oraz udzielali porad na temat zapobiegania chorobom układu krążenia. Udzielono w tym dniu kilkuset porad i wykonano pomiary ciśnienia u prawie 300 osób, u kilkudziesięciu stwierdzono po raz pierwszy w życiu obecność podwyższonych wartości ciśnienia.
 

dolne t�o